A A A

Zariadenie na meranie kvality ovzdušia je nainštalované na budove ZŠ Tbiliská a meria hodnoty prachových častíc a obsahu oxidu dusičnatého, ktoré sú nepretržite aktualizované.

STAV – POPIS NAMERANÝCH HODNÔT:
Veľmi dobrý – Ideálne podmienky pre vonkajšie aktivity
Dobrý – Bez obmedzenia pre vonkajšie aktivity
Uspokojivý – Bez obmedzenia pre vonkajšie aktivity
Vyhovujúci – Bez obmedzenia pre vonkajšie aktivity
Zlý – Ak sa u vás objaví kašeľ alebo podráždenie hrdla obmedzte vonkajšie aktivity
Veľmi zlý – Obmedzte aktivity vonku a vetranie, najmä ak pociťujete akékoľvek nepríjemné pocity ako dráždenie v krku, pálenie očí alebo kašeľ

Prachové častice (PM) a ich nebezpečnosť sa delia podľa svojej veľkosti:
PM10 – Častice menšie ako 10 mikrometrov prenikajú do hrtanu a dolných dýchacích ciest.
PM4 – Častice menšie ako 4 mikrometre sú medziskupinou medzi PM10 a nebečnejšími PM2,5. Nedostanú sa cez hrtan a dolné dýchacie cesty až do priedušiek.
PM2,5 – Častice menšie ako 2,5 mikrometra sa usadzujú v prieduškách, oproti väčším časticiam zasahujú naše telo výraznejšie.
PM1 – Merané sú častice o veľkosti 0,3 – 1 mikrometer. Veľmi jemné prachové častice menšie ako 1 mikrometer sú najnebezpečnejším typom. Usadzujú sa v pľúcach, odkiaľ prechádzajú do krvného obehu.

Oxid dusičitý (NO2) – jeho hodnoty sa merajú digitálnym čidlom s teplotnou kompenzáciou.
Zvýšená koncentrácia oxidu dusičitého môže spôsobiť podráždenie slizníc, rizikom je hlavne pre malé deti a osoby s astmou.
Vo vysokých koncentráciách môže spôsobiť otravu organizmu.

Prečo sú namerané hodnoty NO2 vyššie v noci ako počas dňa?
Vyššie koncentrácie NO2, ktoré môžeme pozorovať v nočných hodinách, sú z dôvodu pôsobenia slnečného žiarenia na NO2, čím vzniká O3, a preto sú hodnoty NO2 v noci vyššie. Koncentrácia NO2 súvisí s intenzitou a plynulosťou dopravy (emisným zdrojom), meteorologickou situáciou (hlavne intenzitou slnečného žiarenia a teplotou) a v neposlednej rade s rozptylovými podmienkami.
Pri teplotných inverziách a nízkych rýchlostiach vetra bývajú koncentrácie znečisťujúcich látok vyššie.