A A A

Kontakt

Úradné hodiny

 • Pon: 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
 • Ut: -
 • Str: 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
 • Štv: -
 • Pia: 08:00 - 12:00
Ing. Tomáš Frištacký
vedúci oddelenia
Patrik Horký
referent IT
Ing.Peter Urban
referent IT

Náplň pracovných činností útvaru

 • zabezpečuje kompletnú administráciu Microsoft Windows siete,
 • definuje a prideľuje prístupové práva užívateľov,
 • zabezpečuje prevádzku routerov a k nemu prislúchajúcich sietí Internet, E-mail, a LAN,
 • zabezpečuje monitoring a podporu pre regulárnu prevádzku siete,
 • vytvára čiastočné týždenné a úplné mesačné zálohy dát servera,
 • zabezpečuje antivírovú ochranu staníc a serverov,
 • rieši hardvérové a softvérové problémy siete,
 • poskytuje užívateľskú podporu pre inštalované programové vybavenie,
 • realizuje nové pripojenia k počítačovej a telefónnej sieti miestneho úradu, s využitím existujúcej štruktúrovanej kabeláže, inštaláciu a prekládky telefónnych klapiek a priamych liniek,
 • vykonáva inštaláciu a konfiguráciu pracovných staníc vrátane sieťového prostredia, internetu, elektronickej pošty a pripojenia tlačiarní podľa požiadaviek užívateľov a prijatých opatrení,
 • vykonáva hardvérový upgrade starších PC staníc,
 • zabezpečuje nákup výpočtovej techniky, obstaráva základný spotrebný materiál (tonery, cartridge do tlačiarní),
 • zabezpečuje administráciu systému ISS – nastavenie prístupových práv, zálohovanie dát,
 • zabezpečuje funkcionalitu aplikačného softvéru ISS – inštaláciu nových verzií a opráv,
 • spravuje preddefinované texty všetkých typizovaných tlačových zostáv ISS,
 • poskytuje podporu pri hromadných tlačových výstupoch agendy miestneho úradu,
 • aktualizuje údaje (import) v module Kataster nehnuteľností ISS a IKN,
 • spracováva návrhy na interné metodické a organizačné pokyny pre regulárnu prevádzku systému ISS na miestnom úrade,
 • poskytuje podporu užívateľom pre MS Word a MS Excel,
 • zabezpečuje prevádzku systému elektronickej evidencie dochádzky zamestnancov miestneho úradu, prideľuje dochádzkové karty zamestnancom,
 • zabezpečuje obsluhu elektronického systému hlasovania na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva.