A A A

Kontakt

Oddelenie životného prostredia a dopravy
  • Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Bc. Alena Čopanová

Úradné hodiny

  • Pon: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Ut: –
  • Str: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Štv: –
  • Pia: 08:00 – 12:00

Nachádza sa na Vašej nehnuteľnosti odpad, ktorý tam uložila Vám neznáma osoba, zistili ste, že vo Vašom okolí sa nachádza tzv. „čierna skládka“ odpadu ?

Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba.

Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho nehnuteľnosti ( napr. pozemku, záhrade, dvore, pred garážou..) bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť.

Oznámenie možno podať na Okresný úrad Bratislava- odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova ulica.   alebo v Mestskej časti Bratislava –  Rača na miestny úrad, oddelenie životného prostredia, ktorý bude dalej postupovať v súlade so
§ 15 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

POSTUP PRI ODSTRAŇOVANÍ NELEGÁLNYCH SKLÁDOK

Poslať na Miestny úrad Rača – oddelenie životného prostredia alebo konkrétne na adresu alena.copanova@raca.sk vyplnené priložené tlačivo.