A A A
 • Plán zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2024:

 • 1. Miestne zastupiteľstvo             6. február 2024
 • 2. Miestne zastupiteľstvo             26. marec 2024
 • 3. Miestne zastupiteľstvo             7. máj 2024
 • 4. Miestne zastupiteľstvo             25. jún 2024
 • 5. Miestne zastupiteľstvo             24. september 2024
 • 6. Miestne zastupiteľstvo             5. november 2024
 • 7. Miestne zastupiteľstvo             10. december 2024

 • Plán termínov zasadnutí Miestnej rady Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača 2024:
 • (vždy v utorok o 15.00hod, zasadačka Obecného domu, Alstrova 249)

 • 1. Miestna rada MZ                               30.01.2024
 • 2. Miestna rada MZ                               19.03.2024
 • 3. Miestna rada MZ                               30.04.2024
 • 4. Miestna rada MZ                               18.06.2024
 • 5. Miestna rada MZ                               17.09.2024
 • 6. Miestna rada MZ                               29.10.2024
  7. Miestna rada MZ                               03.12.2024