A A A

Kontakt

Oddelenie hospodárskej správy
  • Kubačova 21, 831 06 Bratislava

Úradné hodiny

  • Pon: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Ut: –
  • Str: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Štv: –
  • Pia: 08:00 – 12:00
  • Služba slúži na riadenie procesu povoľovania predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste. Táto služba pokrýva celý proces od podania žiadosti na strane žiadateľa a jej prijatie na strane mestskej časti, cez spracovanie žiadosti. Následne pokračuje návrhom a podpisom zmluvy o nájme trhového miesta.
  • Žiadosť o prenájom trhového stánku, stola, skladu  v tržnici.
  • Potvrdenie o vlastníctve pôdy v prípade predaja poľnohospodárskych prebytkov.
  • Fotokópia strany označenej ako Záznamy daňového úradu z jeho knihy elektronickej registračnej pokladne.
Názov Cena
Platba za prenájom trhového stánku/mesiac 90,00 €
Platba za prenájom trhového stola/mesiac 30,00 €
Platba za prenájom trhového stola/deň 2,50 €
Poplatok za prenájom skladu/mesiac 7,00 €