A A A

Denné centrum Rača:

Predseda: Renáta Fitošová, tel. číslo 0902/833 032

Podpredseda: Mária Červenková

Denné centrum Rendez

Predseda: Dagmar Žaloudková, tel. číslo 0949/301 513, email: daschama@gmail.com

Pokladníčka: Ema Štórová, email: ema.storova@zoznam.sk

Denné centrum Krasňany

Predseda: Irena Pulcová, tel. číslo 0910/284 765

Podpredseda: Anna Škorcová

Email: kupcovaluba@centrum.sk