A A A

Zobraziť detail

 • Mgr. Mária Pallová

Zobraziť detail

 • Lýdia Csomorová
 • Anna Dudáková
 • Ing. Martina Králiková
 • Daniela Luknárová
 • Kornélia Plachá
 • Anna Vadovičová
 • Mgr. Denisa Vavrovičová

Zobraziť detail

 • Jana Bednaričová
 • Bibiana Halinkovičová
 • Mgr. Eliška Králiková
 • Ing. Zuzana Michnicová
 • Mgr. Zuzana Ohrádková Čagánková

Zobraziť detail

 • JUDr. Monika Cibulková
 • Mgr. Natália Klimentová
 • JUDr. Renáta Korduliaková
 • Ing. Liliana Papánková
 • JUDr. Vladimíra Vendelová

Zobraziť detail

 • Dagmar Kadličeková
 • Petra Straková
 • Iveta Sviteková

Zobraziť detail

 • Jana Machalová

Zobraziť detail

 • Ing. Ingrid Vanerková

Zobraziť detail

 • Správca amfiteátra
 • Rastislav Barkol
 • Ladislav Bolebruch
 • Ing. Štefan Borovský
 • Bc. Miroslav Bujalka
 • Ingrid Gembická
 • Peter Gembický
 • Mgr. Karol Janík
 • Rudolf Kimlička
 • Ing. Marta Knapová
 • Ing. Miroslav Miklovič
 • Vladimíra Mikušiaková, MBA
 • Správca NKD
 • Ľudmila Peklová
 • Jiří Šrot
 • Ján Tausberík
 • Ing. Juraj Voleský
 • Martin Zajaček
 • Henrieta Záleská

Zobraziť detail

 • Ing. Tomáš Frištacký
 • Patrik Horký
 • Ing.Peter Urban

Zobraziť detail

 • Katarína Dobiášová
 • Mgr. Ján Hergott
 • Anna Klačanová
 • Dana Ölvecká
 • PaedDr. Oľga Plačková
 • Mgr. Marek Porvazník
 • Miroslav Vajs

Zobraziť detail

 • Mgr. Romana Bielovičová
 • PhDr. Martin Fialek
 • Mgr. Martina Fratričová
 • Mgr. Mária Gaálová
 • Mgr. Helena Krovinová
 • Mgr. Mária Pallová
 • Mgr. Hana Štetinová
 • Dočasné zastupovanie

Zobraziť detail

 • Ing. arch. Iveta Virsíková
 • Ing. arch. Jana Zacharová

Zobraziť detail

 • Mgr. Jarmila Ďuríková
 • Dagmar Kadličeková
 • Jana Machalová
 • Petra Straková
 • Iveta Sviteková
 • Andrea Zubalová

Zobraziť detail

 • Bc. Daša Barteková
 • Bc. Alena Čopanová
 • Mgr. Barbora Gajdošová
 • Mgr. Katarína Gulyášová
 • Bc. Tomáš Halinkovič
 • Ing. Monika Králiková
 • Martin Máťuš
 • Jakub Rojko
 • Eva Váczy

Zobraziť detail

 • Andrea Zubalová

Zobraziť detail

 • Jana Bednaričová
 • Bibiana Halinkovičová
 • Mgr. Eliška Králiková
 • Ing. Zuzana Michnicová
 • Mgr. Zuzana Ohrádková Čagánková
 • Ing. Peter Semanco

Zobraziť detail

 • Ing. Zuzana Michnicová

Zobraziť detail

 • Správca amfiteátra
 • Rastislav Barkol
 • Ladislav Bolebruch
 • Peter Gembický
 • Rudolf Kimlička
 • Správca NKD
 • Ľudmila Peklová
 • Jiří Šrot
 • Ján Tausberík
 • Martin Zajaček
 • Henrieta Záleská

Zobraziť detail

 • Ing. Štefan Borovský
 • Ingrid Gembická
 • Mgr. Karol Janík
 • Ing. Marta Knapová
 • Ing. Miroslav Miklovič
 • Vladimíra Mikušiaková, MBA
 • Ing. Juraj Voleský

Zobraziť detail

 • Mgr. Ildikó Hejčíková, PhD.
 • Mgr. Lenka Košáňová
 • Mgr. Miroslava Mičová
 • Mgr. Adela Porvazníková

Zobraziť detail

Zobraziť detail

 • Mgr. Martin Hlinka
 • Ing. arch. Jaroslav Kučera
 • Ing. Veronika Lúčanová
 • Ing. Andrea Mrvová
 • Eva Raabová
 • Mgr. Zuzana Sklenárová
 • Gabriela Slivová

Zobraziť detail

 • Ing.Róbert Pajdlhauser