Zelený taxík

Kontakt

Oddelenie životného prostredia a dopravy
Kubačova 21, 831 06 Bratislava

Ing. arch. Zuzana Mosná
02/49 11 24 78
zuzana.mosna@raca.sk

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Streda 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Piatok 7:30 - 12:00

V snahe predísť tvorbe čiernych skládok rastlinného pôvodu a odkladaniu objemného komunálneho odpadu na verejných priestranstvách pripravila mestská časť Rača pre svojich občanov službu, tzv Zelený taxík.


V roku 2020 spúšťame túto službu 20. apríla.


Zelený taxík je určený na objemný komunálny odpad (starý nábytok, rozložené skrine, matrace a pod.) a biologicky rozložiteľný odpad, naopak, neodváža elektroodpad, stavebný odpad, odpad s obsahom nebezpečných látok, náterové hmoty a pod. 

Zelený taxík je určený výhradne pre občanov s trvalým alebo prechodným pobytom na území MČ Rača, ktorí sa zapojili do systému množstvového zberu komunálneho odpadu v Bratislave. 

Ideálnym riešením je odviezť a bezplatne odovzdať odpad do Zberného dvoru Pri Šajbách. Avšak tí občania, ktorí túto možnosť nemajú, môžu využiť zelený taxík. 

Napíšte, prosím, mail na pracovníčku oddelenia životného prostredia Ing. arch. Zuzanu Mosnú, zuzana.mosna@raca.sk, alebo zavolajte na 02/49 11 24 78 a nadiktujte adresu a potrebné údaje.

Pri komunikácii, prosím, uveďte:

  • Vaše meno
  • adresu trvalého bydliska
  • adresu miesta odvozu
  • druh odpadu
  • telefónne číslo
  • približný čas odvozu


Zelený taxík odváža odpad spred domov našich občanov každú stredu.