Úradná tabuľa


 • Dátum
  Názov
  Typ
  Súbor
 • 19.07.2018
  Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby, sp. zn. DD PSO006/18 .
  Oznamy / Výzvy
 • 19.07.2018
  Oznam o uložení listovej zásielky – Zeman Alexander .
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 19.07.2018
  Rozhodnutie o zmene účelu užívania nebytového priestoru č. 904, Pekná cesta 3.
  Správne konania
 • 19.07.2018
  Oznámenie o začatí stavebného konania: "Stavebné úpravy bytu č. 10", BD Kubačova 17.
  Správne konania
 • 18.07.2018
  Obytný súbor Rača Rínok komunikácie .
  EIA
 • 18.07.2018
  Obytný súbor Rača Rínok inžinierske siete .
  EIA
 • 18.07.2018
  Obytný súbor Rača Rínok objekty .
  EIA
 • 18.07.2018
  Oznámenie o stavebnom konaní „Rekonštrukcia komunikácie – Stratená ulica Bratislava-MČ Rača“ .
  Správne konania
 • 18.07.2018
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Business Center SINEX s. r. o.
  Správne konania
 • 18.07.2018
  Územné rozhodnutie „DOKONČENIE STAVBY Žst. BRATISLAVA VÝCHOD, STAVADLO 5 – REKONŠTRUKCIA“ .
  Správne konania
 • 17.07.2018
  Oznam o uložení listovej zásielky – Horváthová Nikola, Szikhartová Claudia, Marek Mário .
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 17.07.2018
  Kolaudačné rozhodnutie: "Zateplenie obvodového plášťa a strechy, oprava lodžií bytového domu", Rustaveliho 1,3,5.
  Správne konania
 • 16.07.2018
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – ARMOSKELET, s. r. o.
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 16.07.2018
  Oznam o uložení listovej zásielky – Kozel Marek, Blanárik Roman .
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 13.07.2018
  Oznam o uložení listovej zásielky – Gaman Patrik, Grózer Imrich, Vlk Igor .
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 13.07.2018
  Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie žiadosti o dodatočné povolenie stavby. "Oprava a zateplenie objektu bytový dom Hečkova 14,16, Bratislava".
  Správne konania
 • 12.07.2018
  Oznam o uložení listovej zásielky – Seman Gabriel .
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 11.07.2018
  Oznam o uložení listovej zásielky – Gálik Michal, Šuráni Pavol, Mikulicsová Alžbeta .
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 10.07.2018
  Výzva na odstránenie motorového vozidla majiteľovovi - Mercedes, modrej farby, bez evidenčného čísla ,Dopravná .
  Oznamy / Výzvy
 • 10.07.2018
  Oznam o uložení listovej zásielky – Zemko Branislav.
  Oznámenia o uložení zásielok
1 2 3 4 5 6 7 8 »