Úradná tabuľa


 • Dátum
  Názov
  Typ
  Súbor
 • 26.09.2018
  Oznámenie o začatí správneho konania – Ing. Gocký .
  Správne konania
 • 26.09.2018
  Upovedomenie o odstúpení spisu: "Deliace priečky s mrežami a dverami", BD Cyprichova 1,3.
  Správne konania
 • 25.09.2018
  Oznam o uložení listovej zásielky – Šmida Ivan, Buček Juraj .
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 25.09.2018
  Poslanecký deň
  Oznamy / Výzvy
 • 24.09.2018
  Oznam o uložení listovej zásielky – Hrubý Jaroslav, Pocciová Viera .
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 24.09.2018
  Oznam o uložení listovej zásielky – Holý Richard .
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 21.09.2018
  Oznam o uložení listovej zásielky – Fabišek Karol, Frátrik Miloš, Boberská Miroslava .
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 21.09.2018
  Oznam o uložení listovej zásielky – Tima Pavel .
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 21.09.2018
  Oznámenie o začatí správneho konania – Zentko .
  Správne konania
 • 20.09.2018
  Oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od ústneho konania: "Obnova bytového domu Kadnárova č. 9,11,13 Bratislava".
  Správne konania
 • 19.09.2018
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - VAANDI, s. r. o.
  Správne konania
 • 19.09.2018
  Verejná vyhláška : Rozhodnutie o povolení stavby „Prekládka verejného vodovodu DN 800 - LBG Aréna“ .
  Správne konania
 • 18.09.2018
  Oznam o uložení listovej zásielky – Magdolen Marián, Ďurian Milan .
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 18.09.2018
  Oznámenie o konaní „Technická infraštruktúra lokality Potočné “ Bratislava Rača
  Správne konania
 • 18.09.2018
  Rozhodnutie o zrušení rozhodnutia „Jadalu, s.r.o. - Bytový dom dopravná ul.“
  Správne konania
 • 17.09.2018
  Oznam o uložení listovej zásielky – Bukóciová Lucia .
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 13.09.2018
  Oznam o uložení listovej zásielky – Gedeľovský Michal .
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 12.09.2018
  Upovedomenie o predložení odvolania odvolaciemu orgánu vo veci rozhodnutia o povolení stavby „LBG ARÉNA“, MULTIFUNKČNÁ ŠPORTOVÁ HALA, BRATISLAVA-RAČA č. 10353/219/2018/UPSP-PR zo dňa 25.06.2018
  Správne konania
 • 12.09.2018
  Upovedomenie o predložení odvolania odvolaciemu orgánu vo veci rozhodnutia o povolení stavby „LBG ARÉNA“, MULTIFUNKČNÁ ŠPORTOVÁ HALA, BRATISLAVA-RAČA č. 11286/221/2018/UPSP-PR zo dňa 27.06.2018
  Správne konania
 • 12.09.2018
  Oznam o uložení listovej zásielky – Marek Mário, Marada Roman .
  Oznámenia o uložení zásielok
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »