A A A
31.05.2023
Optická trasa Staviteľská – Bojnická
Správne konania
31.05.2023
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti : Sedlačko Jakub
Oznamy / Výzvy
31.05.2023
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti : Seman Kamil
Oznamy / Výzvy
31.05.2023
Oznámenie o uložení zásielky : Minh Hung Hoang
Oznámenia o uložení zásielok
30.05.2023
Rozhodnutie o predĺžení času platnosti stavebného povolenia „Rodinný dom“ vrátane žumpy, prípojky elektriny NN, prípojky vody na Popolnej ulici v Bratislave
Správne konania
29.05.2023
Oznámenia o uložení zásielok : Šuráni Pavol
Oznámenia o uložení zásielok
25.05.2023
Oznámenia o uložení zásielok : Salai Adrián, Doboš Miroslav
Oznámenia o uložení zásielok
25.05.2023
SO 21 Stavebné úpravy na miestnej komunikácii – Púchovská
Správne konania
23.05.2023
Oznámenia o uložení zásielok : Jakubec Marcel
Oznámenia o uložení zásielok