Úradná tabuľa


 • Dátum
  Názov
  Typ
  Súbor
 • 04.10.2022
  Oznámenie o začatí správneho konania – Vlastníci bytov a NP v polyfunkčnom dome Malokrasňanská 4, v zastúpení spol. BYTREX, s.r.o.
  Správne konania
 • 03.10.2022
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti : Fialová Veronika
  Oznamy / Výzvy
 • 03.10.2022
  Verejná vyhláška - Faktúra, Preberací protokol : Huy Nguyen Trung
  Oznamy / Výzvy
 • 03.10.2022
  Oznam o uložení zásielky - Klimits Andrej
  Správne konania
 • 30.09.2022
  Oznam o uložení zásielky - Chovanová Lenka
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 29.09.2022
  Oznámenie o začatí kolaudačného konania „Obytný súbor Rínok-Rača“, SO-03 – Polyfunkčný objekt B1 + OV3
  EIA
 • 29.09.2022
  Oznámenie o začatí kolaudačného konania „Obytný súbor Rínok-Rača“, SO 31.6.4 Úprava vodovodných šácht
  EIA
 • 29.09.2022
  Oznámenie o začatí kolaudačného konania „Obytný súbor Rínok-Rača“, SO 31.6.2 Cestná dopravná signalizácia, SO 31.6.3 Prekládky verejného osvetlenia
  EIA
 • 29.09.2022
  Oznámenie o začatí kolaudačného konania „Obytný súbor Rínok-Rača“, SO-28 – Verejné osvetlenie
  EIA
 • 29.09.2022
  Oznámenie o začatí kolaudačného konania „Obytný súbor Rínok-Rača“, SO-03 – Polyfunkčný objekt B1 + OV3
  Správne konania
 • 29.09.2022
  Oznámenie o začatí kolaudačného konania „Obytný súbor Rínok-Rača“, SO 31.6.4 Úprava vodovodných šácht
  Správne konania
 • 29.09.2022
  Oznámenie o začatí kolaudačného konania „Obytný súbor Rínok-Rača“, SO 31.6.2 Cestná dopravná signalizácia, SO 31.6.3 Prekládky verejného osvetlenia
  Správne konania
 • 29.09.2022
  Oznámenie o začatí kolaudačného konania „Obytný súbor Rínok-Rača“, SO-28 – Verejné osvetlenie
  Správne konania
 • 28.09.2022
  Zmena termínu na dokončenie stavby „Rodinný dom Rača“
  Správne konania
 • 28.09.2022
  Zmena termínu na dokončenie stavby „Rodinný dom“
  Správne konania
 • 28.09.2022
  VZN č. 8-2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10-2020 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom
  Oznamy / Výzvy
 • 28.09.2022
  VZN č. 7-2022 o podmienkach používania symbolov mestskej časti Bratislava-Rača
  Oznamy / Výzvy
 • 27.09.2022
  Oznam o uložení zásielky - Fitoš Peter
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 27.09.2022
  Oznam o uložení zásielky - Navrátilová Erika
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 27.09.2022
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Polakovič Roman
  Oznamy / Výzvy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »