Úradná tabuľa


 • Dátum
  Názov
  Typ
  Súbor
 • 21.06.2017
  Oznámenie o začatí správneho konania – REEGAS s.r.o..
  Správne konania
 • 20.06.2017
  Oznámenie o uložení zásielky – Šarčevičová Ivona, Kavanová Lucie, Vicen Lukáč, Šuráni Pavol, Zeman Alexander .
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 20.06.2017
  Výzva na odstránenie motorového vozidla majiteľovovi - Fiat Punto, Kadnárova .
  Oznamy / Výzvy
 • 19.06.2017
  Oznámenie o uložení zásielky – Bartoš Igor.
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 19.06.2017
  Oznámenie o uložení zásielky – Violová Daniela .
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 19.06.2017
  Zámer prenajať majetok Krasňanský zelovoc .
  Zámery nakladania s majetkom
 • 19.06.2017
  Zámer predať majetok Villa Vino .
  Zámery nakladania s majetkom
 • 19.06.2017
  Zámer predať majetok pozemky Pekná cesta.
  Zámery nakladania s majetkom
 • 19.06.2017
  Zámer predať majetok p. Žitný .
  Zámery nakladania s majetkom
 • 19.06.2017
  Oznámenie o uložení zásielky – Czinege Peter, Meziani Scarlett, Boberska Myroslava, Violová Daniela, Ádiová Jarmila, Ádi Tomáš..
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 16.06.2017
  Návrh VZN o umiestňovaní volebných plagátov na území MČ Bratislava-Rača počas konania volieb.
  Oznamy / Výzvy
 • 16.06.2017
  Zrušenie trvalého pobytu - Ing. Gelinger Roman.
  Oznamy / Výzvy
 • 16.06.2017
  Oznámenie o uložení zásielky – Parničan Pavel, Gasayniev Nabiulag, Ščibrány Michal, Marada Roman, Žittňan Róbert.
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 16.06.2017
  Oznámenie o uložení zásielky – Mikulicsová Alžbeta.
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 16.06.2017
  Návrh VZN o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach .
  Oznamy / Výzvy
 • 16.06.2017
  Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3-2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom
  Oznamy / Výzvy
 • 16.06.2017
  Zámer prenajať majetok - Cyprichova 1.
  Zámery nakladania s majetkom
 • 16.06.2017
  Zámer prenajať majetok - Barónka.
  Zámery nakladania s majetkom
 • 15.06.2017
  Oznámenie o uložení zásielky – Würschner Ján, Brusnický Tibor, Síposová Timea, Mihok Milan, Spišiak Miroslav, Spevák Jozef.
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 14.06.2017
  Oznámenie o uložení zásielky – Parničan Pavel.
  Oznámenia o uložení zásielok
1 2 3 4 5 6 »