Úradná tabuľa


 • Dátum
  Názov
  Typ
  Súbor
 • 22.01.2020
  Novostavba chaty
  Správne konania
 • 22.01.2020
  Novostavba rodinného domu
  Správne konania
 • 20.01.2020
  Oznámenie o uložení zásielky – Vonz Miroslav
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 20.01.2020
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Čač Katarína
  Správne konania
 • 16.01.2020
  Oznámenie o uložení zásielky – Baroš Igor
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 15.01.2020
  Upovedomenie o začatí exekúcie – Andrej Jagerčík
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 15.01.2020
  Oznámenie o uložení listovej zásielky – Marton Štefan
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 15.01.2020
  Oznámenie o uložení zásielky – Jajcaj Bystrík
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 15.01.2020
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - H&S Auto s.r.o.
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 14.01.2020
  Oznámenie o uložení zásielky – Spevák Jozef, Zemko Branislav
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 14.01.2020
  Oznámenie o ukončení správneho konania – Valovičová Daša
  Správne konania
 • 13.01.2020
  Oznámenie o uložení zásielky – Mikulicsová Alžbeta
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 10.01.2020
  Oznámenie o uložení zásielky – Würschner Ján, Slovák Ľudovít
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 09.01.2020
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti-SOLID SLOVAKIA,s.r.o.
  Oznamy / Výzvy
 • 09.01.2020
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti-LWP-copy,s.r.o.
  Oznamy / Výzvy
 • 09.01.2020
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti-RAKLAN Slovakia s.r.o.
  Oznamy / Výzvy
 • 08.01.2020
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Stoja Peter
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 08.01.2020
  Oznámenie o prerokovaní Zadania na spracovanie územnoplánovacieho podkladu „Štúdia umiestnenia nájomného bývania na území Bratislavy“
  Oznamy / Výzvy
 • 08.01.2020
  Oznámenie o uložení zásielky – Noga Dušan
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 08.01.2020
  „Technická infraštruktúra lokality Potočné“ Bratislava-Rača, terénne úpravy, oporné múry, plynovod, prípojky plynu a NN, osvetlenie
  Správne konania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »