Úradná tabuľa


 • Dátum
  Názov
  Typ
  Súbor
 • 28.04.2017
  Oznam o uložení zásielky – Gašpar Viliam.
  Oznamy / Výzvy
 • 24.04.2017
  Oznam o uložení zásielky – Krajčír Boris .
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 24.04.2017
  Oznam o uložení zásielky – Czinege Peter, Klimeš Milan, Solotruk Martin
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 24.04.2017
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – EURO-INTEREXPORT s. r. o.
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 21.04.2017
  Oznam o uložení zásielky – Seman Gabriel, Morvay Ján.
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 21.04.2017
  Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania: "Zateplenie fasády a strechy, sanácia lodžií a balkónov bytového domu", Cyprichova 2-18.
  Správne konania
 • 21.04.2017
  Oznámenie o začatí stavebného konania o dodatočnom povolení stavby: " Stavebné úpravy bytu č. 54", BD Hečkova 18.
  Správne konania
 • 20.04.2017
  Oznam o uložení zásielky – Brych Lev.
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 19.04.2017
  VZN - MŠ Novohorská 1
  Oznamy / Výzvy
 • 19.04.2017
  Oznam o uložení zásielky – Gibala Peter, Lejbová Lenka, Dobrovodský Inocent.
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 18.04.2017
  Oznam o uložení zásielky – Speváková Renáta, Gibala Peter, Zemková Silvia, Lejbová Lenka, Dobrovodský Inocent .
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 18.04.2017
  Oznam o uložení zásielky – Chňapeková Petra .
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 18.04.2017
  Stavebné povolenie: "Obnova bytového domu Závadská 10-12, Bratislava".
  Správne konania
 • 13.04.2017
  Konanie o vydaní súhlasu na výrub drevín v súvislosti s realizáciou činnosti Obytný súbor RINOK Rača - Upovedomenie o podaných odvolaniach voči Rozhodnutiu.
  EIA
 • 05.04.2017
  Výzva na odstránenie motorového vozidla majiteľovovi - VW Polo, Hubeného .
  Oznamy / Výzvy
 • 27.03.2017
  Zámer predať majetok Hrušková ulica
  Zámery nakladania s majetkom
 • 27.03.2017
  Zámer prenajať majetok Karpatské námestie
  Zámery nakladania s majetkom
1 2 3 4 5 »