Úradná tabuľa


 • Dátum
  Názov
  Typ
  Súbor
 • 14.12.2017
  Oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou .
  Správne konania
 • 13.12.2017
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Divisor One, s. r. o., DENBOR, s. r. o.
  Správne konania
 • 13.12.2017
  Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava - dodatočné povolenie stavby .
  Správne konania
 • 12.12.2017
  Oznámenie o uložení zásielky – Zamiešal Vladimír.
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 11.12.2017
  Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava .
  Správne konania
 • 11.12.2017
  Rozhodnutie o zastavení konania verejnou vyhláškou .
  Správne konania
 • 11.12.2017
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – MERGER s. r. o.
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 11.12.2017
  Oznam o uložení listovej zásielky – Gibala Peter, Pacala Ivan.
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 08.12.2017
  Oznam o uložení listovej zásielky – Tichý Jozef, Ščibrány Michal.
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 08.12.2017
  Verejná vyhláška – Záhradná chatka , Kovarík.
  Správne konania
 • 07.12.2017
  Oznam o uložení listovej zásielky – Vlček Čestmír.
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 06.12.2017
  Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a nariadenie ústneho pojednávania – Selecká.
  Správne konania
 • 06.12.2017
  Oznam o zrušení trvalého pobytu – Ing. Eliáš Miloš.
  Oznamy / Výzvy
 • 06.12.2017
  Oznámenie o začatí stavebného konania: " Rekonštrukcia pivničných priestorov" BD Kadnárova 24,26,28.
  Správne konania
 • 06.12.2017
  Stavebné povolenie: Stavba na individuálnu rekreáciu" pozemok par. č. 8511/4.
  Správne konania
 • 06.12.2017
  Oznam o uložení listovej zásielky – Kováč Miloš.
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 05.12.2017
  Oznámenie o začatí správneho konania – Bytové družstvo Bratislava III.
  Správne konania
 • 04.12.2017
  Verejná vyhláška o oznámenie miesta uloženia písomnosti – František Logiez dos Santos – 2x, IPEC – Managment s. r. o.
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 04.12.2017
  Oznámenie o ukončení správneho konania – Potočné s.r.o..
  Správne konania
 • 04.12.2017
  Oznámenie o začatí správneho konania – Materská škola, Cyprichova.
  Správne konania
1 2 3 4 5 6 7 »