Úradná tabuľa


 • Dátum
  Názov
  Typ
  Súbor
 • 15.11.2019
  Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2020
  Oznamy / Výzvy
 • 14.11.2019
  Oznámenie o uložení zásielky – Spevák Jozef, Klimitsová Kvetoslava
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 14.11.2019
  Dražobná vyhláška- exekučné konanie na garáž súp.č. 1911
  Oznamy / Výzvy
 • 13.11.2019
  Oznámenie o uložení zásielky – Tichý Roman
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 12.11.2019
  Oznámenie o uložení zásielky – Grman Patrik, Frešová Elena, Klimitsová Kvetoslava
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 12.11.2019
  Oznámenie o uložení listovej zásielky – Klimits Andrej, Csala Andrej, Ádiová gréta
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 12.11.2019
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písmonosti-AdVision Systems s.r.o..pdf
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 12.11.2019
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti-MISPOL spol. s r.o.
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 12.11.2019
  Rozhodnutie o povolení odstránenia stavby „Rodinný dom Alstrova ul. č. 172, súp. č. 6491“
  Správne konania
 • 11.11.2019
  Zrušenie trvalého pobytu – Rybár Peter
  Oznamy / Výzvy
 • 11.11.2019
  Oznámenie o uložení zásielky – Mináriková Michaela
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 11.11.2019
  Oznámenie o uložení listovej zásielky – Komžík Martin, Ďurian Milan
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 08.11.2019
  Obytný súbor Zlaté Krídlo Rača-stavebník DOAS a.s
  Správne konania
 • 08.11.2019
  Dobrovoľná zbierka na vyhotovenie repliky historickej zástavy pre DHZO
  Oznamy / Výzvy
 • 08.11.2019
  Oznámenie o uložení zásielky – Bojkovský Rudolf, Blanárik Roman
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 07.11.2019
  Oznámenie o uložení zásielky – Klimits Andrej
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 07.11.2019
  Verejná vyhláška o oznámení uloženia písomnosti - Infinity ways s.r.o.
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 06.11.2019
  Oznámenie o opakovanej dražbe
  Oznamy / Výzvy
 • 06.11.2019
  Oznámenie o uložení zásielky – Fitko Branislav, Slávik Martin
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 06.11.2019
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti-FM REAL s.r.o
  Oznámenia o uložení zásielok
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »