Úradná tabuľa


 • Dátum
  Názov
  Typ
  Súbor
 • 01.07.2022
  Oznam o uložení zásielky - Richter Filip, Šujanec Michal, Doboš Miroslav, Goldschmiedová Anna
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 01.07.2022
  Oznámenie o začatí konania: "Komplexná obnova BD Cyprichova 56-60, Bratislava"
  Správne konania
 • 01.07.2022
  Oprava chyby v pisani- uzemne rozhodnutie
  Správne konania
 • 30.06.2022
  Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť – Oznam o začatí správneho konania
  EIA
 • 30.06.2022
  „Rekreačný dom 8691, Rača“ vrátane garáže, žumpy, domovej kanalizačnej prípojky, domovej dažďovej kanalizácie do zbernej nádrže, domovej vodovodnej prípojky, oplotenia – upovedomenie o obsahu odvolania - doposlanie
  Správne konania
 • 29.06.2022
  Verená vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Ing. Ján Cháľ - 2x
  Oznamy / Výzvy
 • 28.06.2022
  Oznam o uložení zásielky - Bariš Radovan, Klimits Andrej, Hrubý Jaroslav, Zemková Silvia
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 28.06.2022
  Rozhodnutie Zmeny a doplnky Územný plán mesta Svätý Jur
  EIA
 • 27.06.2022
  Oznam o zrušení trvalého pobytu - De Vecchi Monika
  Oznamy / Výzvy
 • 27.06.2022
  Oznámenie o prerokovaní Zmeny a doplnky 09 územného plánu
  Oznamy / Výzvy
 • 27.06.2022
  Oznámenie o začatí správneho konania – Mestská časť Bratislava-Ružinov
  Správne konania
 • 27.06.2022
  Rozhodnutie „Obytný súbor Dolný Slanec“, SO 205 Predĺženie komunikácie na Horskej ul., SO 206 Miestna komunikácia, smer Horská-Račianska ul.
  EIA
 • 27.06.2022
  Rozhodnutie „Obytný súbor Dolný Slanec“, SO 205 Predĺženie komunikácie na Horskej ul., SO 206 Miestna komunikácia, smer Horská-Račianska ul.
  Správne konania
 • 27.06.2022
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Mgr. Jana Sarvašová
  Oznamy / Výzvy
 • 24.06.2022
  Oznam o uložení zásielky – Horváthová Nikola
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 24.06.2022
  Rozhodnutie – stavebné povolenie „Stavebné úpravy v byte č. 4 na 2. poschodí bytového domu“ Gelnicka 2 v Bratislave
  Správne konania
 • 23.06.2022
  Oznam o uložení zásielky - Salai Milan
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 23.06.2022
  „Novostavba rekreačnej chaty“ , lokalita Pekná cesta, pozemky reg. „C“ KN parcelné čísla 9200/9, 9200/30, 19029/3, 19029/4, 19029/8 a 19026/1, “ – Rozhodnutie dodatočnom povolení stavby spojeného s kolaudáciou Štefan Jurenka
  Správne konania
 • 22.06.2022
  Oznam o uložení zásielky - Hrubý Jaroslav, Voropaieva Natáliia
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 22.06.2022
  Oznámenie o začatí kolaudačného konania „Obytný súbor Rínok-Rača“, SO-05 - Bytový dom C1, SO-06 – Bytový dom C2, SO-07 – Bytový dom C3+Materská škôlka, SO-12 – Podzemná garáž G2, PS-02 – Kotolňa K2 v objekte C3, PS-05 – Plynofikácia kotolne K2 v objekte
  EIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »