Úradná tabuľa


 • Dátum
  Názov
  Typ
  Súbor
 • 16.09.2019
  Oznámenie o začatí správneho konania – Mgr. Katarína Nikitin Strauss
  Správne konania
 • 16.09.2019
  Oznámenie o uložení zásielky – Šimonová Veronika, Macho Peter
  Správne konania
 • 13.09.2019
  Oznámenie o uložení zásielky – Klimits Andrej, Farkaš Marián, Pacala Ivan
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 13.09.2019
  Oznámenie o začatí správneho konania – Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v Slovenskej republike
  Správne konania
 • 13.09.2019
  Oznámenie o uložení listovej zásielky – Horváthová Denisa
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 13.09.2019
  Oznámenie o ukončení správneho konania – Mestská časť Bratislava-Vajnory
  Správne konania
 • 12.09.2019
  Oznámenie o uložení listovej zásielky – Závada Marián
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 12.09.2019
  Oznámenie o uložení zásielky – Ďurian Milan
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 12.09.2019
  Oznámenie o začatí kolaudačného konania: "Miestna komunikácia Stupavská ul. Bratislava" SO 01 Rozšírenie NN rozvodu.
  Správne konania
 • 11.09.2019
  Oznámenie o uložení listovej zásielky – Ančincová Helena, Fritzamanová Milada
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 10.09.2019
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Mikulicsová Alžbeta
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 10.09.2019
  Oznámenie o uložení listovej zásielky – Ádiová Gréta, Vlk Igor
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 09.09.2019
  Oznámenie o uložení listovej zásielky – Konečný Marek
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 09.09.2019
  Rozhodnutie o prerušení konania a výzva k doplneniu podania: "Obnova bytového domu" Karpatské námestie 9111/14,15,16 v Bratislave.
  Správne konania
 • 09.09.2019
  Oznámenie o začatí stavebného konania: "Továreň na čokoládu" - rekonštrukcia so zmenou užívania, na pozemkoch p.č. 513/22 a 513/63, k.ú. Rača.
  Správne konania
 • 04.09.2019
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Bulík Peter
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 04.09.2019
  Stupavská ul., Slovak Telekom, Rozhodnutie o umiestnení stavby telekomunikačnej infraštruktúry
  Správne konania
 • 04.09.2019
  Hubeného ulica, parkovisko, oznámenie o začatí územného konania
  Správne konania
 • 04.09.2019
  Rekonštrukcia a dostavba RD, Rostovská 27, stavebné konanie – upovedomenie o odvolaní a výzva na vyjadrenie
  Správne konania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »