Úradná tabuľa


 • Dátum
  Názov
  Typ
  Súbor
 • 18.08.2017
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Marek Ján .
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 17.08.2017
  Oznámenie o uložení zásielky – Bielik Jozef, Bukóciová Lucia.
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 16.08.2017
  Oznámenie o uložení zásielky – Klimeš Milan.
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 16.08.2017
  Oznámenie o kolaudačnom konaní „Nadstavba bytového domu na Hubeného ul. č. 52-56“
  Správne konania
 • 15.08.2017
  UR – oboznámenie s podkladmi Obytný súbor Rínok Rača
  EIA
 • 15.08.2017
  Stavebné povolenie na zmenu nedokončenej stavby „Polyfunkčný súbor Rustaveliho, 4. etapa, SO 115 Apartmánový objekt, SO 116 Podzemná garáž PG5, Rustaveliho ulica, MČ Bratislava – Rača“
  Správne konania
 • 15.08.2017
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Štefan Jucha .
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 14.08.2017
  Oznam o uložení listovej zásielky – Spevák Jozef, Bariš Radovan.
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 10.08.2017
  Oznam o uložení listovej zásielky – Zemko Branislav.
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 09.08.2017
  Oznámenie o uložení zásielky – Bielik Jozef.
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 09.08.2017
  Oznámenie o začatí správneho konania – Polakovičová.
  Správne konania
 • 08.08.2017
  Oznámenie o uložení zásielky – Stojka Peter.
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 07.08.2017
  Oznámenie o uložení zásielky – Brych Lev.
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 07.08.2017
  Oznámenie o uložení zásielky – Bielik Jozef, Speváková Renáta, Niňajová Michaela.
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 04.08.2017
  Oznámenie o uložení zásielky – Šimunič Miroslav, Fajnorová Helena, Bundzík Ladislav.
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 03.08.2017
  Oznámenie o uložení zásielky – Bukóciová Lucia, Morvay Ján.
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 19.07.2017
  Výzva na odstránenie motorového vozidla majiteľovi - Volkswagen, Stolárska
  Oznamy / Výzvy
 • 10.07.2017
  VZN č.5/2017 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
  Oznamy / Výzvy
1 2 3 4 5 6 »