Úradná tabuľa


 • Dátum
  Názov
  Typ
  Súbor
 • 24.03.2017
  Oznámenie o ukončení správneho konania – Sojka .
  Správne konania
 • 23.03.2017
  Oznam o uložení zásielky – Gašpar Viliam.
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 23.03.2017
  Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania: "Odstránenie systémovej poruchy - Obnova bytového domu ul . J. Hagaru č. 13, Bratislava, Rača .
  Správne konania
 • 22.03.2017
  Oznam o uložení zásielky – Meziani Scarlett .
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 21.03.2017
  Rozhodnutie o umiestnení stavby "BRATISLAVA - ŽABI MAJER-1221BR, STAVITEĽSKÁ - 1106BR, optické pripojenie".
  Správne konania
 • 21.03.2017
  Oznam o uložení zásielky – Mihok Milan, Ádiová Noémi .
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 20.03.2017
  Oznámenie o začatí správneho konania – BBKU 5, s.r.o.
  Správne konania
 • 20.03.2017
  Oznam o uložení zásielky – Gašpar Viliam .
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 20.03.2017
  Kolaudačné rozhodnutie: "Ba-Rača, Pekná cesta, NNK"
  Správne konania
 • 17.03.2017
  Oznámenie o začatí územného konania "Bytový dom Dopravná ul. Bratislava".
  Správne konania
 • 17.03.2017
  Upovedomenie o podaní odvolania "Vinohradnícke domy" .
  Správne konania
 • 16.03.2017
  Oznam o uložení Rozhodnutia – Šuráni Pavol .
  Správne konania
 • 16.03.2017
  Oznam o uložení zásielky –Logiez dos Santos František .
  Správne konania
 • 16.03.2017
  Oznámenie o začatí správneho konania – Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany SR .
  Správne konania
 • 15.03.2017
  Verejná vyhláška - Rozhodnutie : Povolenie stavby , Ing. Jozef Majka .
  Správne konania
 • 15.03.2017
  Návrh VZN MČ BA-Rača o zriadení MŠ Novohorská .
  Oznamy / Výzvy
 • 13.03.2017
  Verejná vyhláška - Rozhodnutie :Pristavba budovy , Afinis Group, Zitna 1.
  Správne konania
 • 10.03.2017
  Zápis do 1. roč. - oznam 2017.
  Oznamy / Výzvy
 • 09.03.2017
  Oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od ústneho konania: "Obnova bytového domu Závadská 10-12, Bratislava".
  Správne konania
1 2 3 4 5 »