Úradná tabuľa


 • Dátum
  Názov
  Typ
  Súbor
 • 19.03.2019
  Oznámenie o začatí správneho konania – LBG aréna s.r.o.
  Správne konania
 • 15.03.2019
  Oznámenie o uložení zásielky – Bartoš Igor, Blizman Roman .
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 14.03.2019
  Oznámenie o uložení listovej zásielky – Ďurďovičová Mária .
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 13.03.2019
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – DC servis, s. r. o.
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 13.03.2019
  Oznámenie o uložení zásielky – Tichý Jozef, Ádiová Gréta .
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 13.03.2019
  Oznámenie o uložení listovej zásielky – Morávková Katarína, Marton Štefan .
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 13.03.2019
  Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania: "Obnova bytového domu ul. Novohorská č. 12-20, 831 06 Bratislava".
  Správne konania
 • 12.03.2019
  Oznámenie o uložení zásielky – Mikulicsová Alžbeta .
  Správne konania
 • 11.03.2019
  Oznámenie o uložení zásielky – Vašek Milan, Šmida Ivan
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 11.03.2019
  Oznámenie o začatí správneho konania – FITCENTRUM W.M., spol. s r.o.
  Správne konania
 • 11.03.2019
  Zámer prenajať majetok Račianska tržnica .
  Zámery nakladania s majetkom
 • 11.03.2019
  Zámer prenajať majetok časť pozemku parc. č. 1537/11 a 1496/1.
  Zámery nakladania s majetkom
 • 11.03.2019
  Zámer predať majetok pozemok parc. č. 433/10 .
  Zámery nakladania s majetkom
 • 08.03.2019
  Upovedomenie o začatí exekúcie – Gubrický Emanuel 2x
  Oznamy / Výzvy
 • 08.03.2019
  Oznámenie o začatí správneho konania – Poljovková .
  Správne konania
 • 07.03.2019
  Oboznámenie sa s podkladmi pre rozhodnutie OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK - RAČA objekty D1-D3, OV .
  Správne konania
 • 07.03.2019
  Oznámenie o uložení zásielky – Tran Thanh Tung, Ďurian Milan, Grózer Imrich .
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 06.03.2019
  Zrušenie trvalého pobytu – Labajová Veronika .
  Oznamy / Výzvy
 • 06.03.2019
  Rozhodnutie o prerušení dodatočného povolenia stavby „Garáž - Tatár ,Tatárová" .
  Správne konania
 • 06.03.2019
  Oboznámenie sa s podkladmi pre rozhodnutie "Skupina 6 rodinných domov Bratislava-Rača".
  Správne konania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »