Úradná tabuľa


 • Dátum
  Názov
  Typ
  Súbor
 • 03.07.2020
  č.sp: OU-BA-OSZP3-2020/064430-002/MIA-Regionálny územný systém ekologickej stability mesta Bratislavy
  Správne konania
 • 02.07.2020
  Oznámenie o uložení zásielky – Demčáková Zuzana
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 01.07.2020
  Oznámenie o uložení zásielky – Komžík Martin
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 01.07.2020
  Oznámenie o uložení listovej zásielky – Noga Dušan
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 01.07.2020
  Oznámenie o začatí stavebného konania v zlúčenom územnom a stavebnom konaní
  Správne konania
 • 01.07.2020
  Oznámenie o začatí konania o predĺžení času platnosti stavebného povolenia: "Komplexná obnova BD Cyprichova 56-60, Bratislava"
  Správne konania
 • 01.07.2020
  Kolaudačné rozhodnutie: "Obnova bytového domu Cígeľská 14,16,18, Bratislava".
  Správne konania
 • 01.07.2020
  VZN č. 8-2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5-2017 o výške príspevku v školách a šk. zar. v znení VZN č. 2-2019
  Oznamy / Výzvy
 • 30.06.2020
  Oznámenie o uložení zásielky – Noga Dušan, Morávek Róbert
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 29.06.2020
  Oznámenie o uložení listovej zásielky – Mikulicsová Alžbeta
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 29.06.2020
  Zrušenie trvalého pobytu – Sileská Katarína
  Oznamy / Výzvy
 • 29.06.2020
  Výstavba podkrovia, byt č. 18, Cyprichova 78, 80, Bratislava-Krasňany – zobytnenie časti povaly
  Správne konania
 • 29.06.2020
  Zrušenie trvalého pobytu – Kuba Miroslav
  Oznamy / Výzvy
 • 29.06.2020
  Oznámenie o uložení zásielky – Ančincová Helena, Gaman Patrik, Vlk Roman
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 25.06.2020
  LBG aréna s.r.o. - Upovedomenie účastníkov konania o predložení spisového materiálu odvolaciemu orgánu
  EIA
 • 25.06.2020
  Oznámenie o ukončení správneho konania – Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
  Správne konania
 • 25.06.2020
  Oznámenie o uložení zásielky – Žittňanová Milana, Spevák Tomáš, Luknárová Monika
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 24.06.2020
  Oznámenie o uložení listovej zásielky – Pucher Oskar
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 24.06.2020
  Inžinierske siete, komunikácia a 12 rodinných domov - situácia
  Správne konania
 • 24.06.2020
  Inžinierske siete, komunikácia a 12 rodinných domov
  Správne konania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »