Úradná tabuľa


 • Dátum
  Názov
  Typ
  Súbor
 • 01.04.2020
  VZN č. 2-2020 o určení školských obvodov
  Oznamy / Výzvy
 • 31.03.2020
  OBYTNý SÚBOR DOLNÝ SLANEC-KOMUNIKÁCIA-INFORMÁCIA
  EIA
 • 31.03.2020
  Obytný súbor DFolný Slanec - Plynovod, NN - informácia
  EIA
 • 31.03.2020
  Oznámenie o ukončení správneho konania – Miroslav Lubaj a Jana Lubajová
  Správne konania
 • 31.03.2020
  „Obnova bytového domu Tbiliská 27-29, Bratislava“, oznámenie o začatí stavebného konania
  Správne konania
 • 30.03.2020
  „Novostavba chaty“
  Správne konania
 • 27.03.2020
  Oznámenie o uložení zásielky – Krajčír Boris
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 27.03.2020
  Oznámenie o uložení zásielky – Bukóciová Lucia
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 26.03.2020
  Kolaudačné rozhodnutie „Vstavba do podkrovia, Cyprichová 76, Bratislava – zmena dokončenej stavby“
  Správne konania
 • 23.03.2020
  Oznámenie o uložení zásielky – Gulejová Klaudia
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 23.03.2020
  Oznámenie o uložení zásielky – Lipnický Milan
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 23.03.2020
  Oznámenie o ukončení správneho konania – JUDr. Radovan Kajaba, PhD. a MUDr. Jozef Kajaba, PhD., MPH
  Správne konania
 • 20.03.2020
  Oznámenie o začatí vodoprávneho konanie a nariadenie ústneho pojednávania spojené s miestnym zisťovaním. Stavebník –GRUNT a.s., v zastúpený spoločnosťou A.S.PROJEKT-ing.,s.r.o.
  Správne konania
 • 20.03.2020
  "Žabí majer - prístavba sklad", vsakovacie bloky, šachty, parkovacie státia
  Správne konania
 • 20.03.2020
  Oznámenie o začatí stavebného konania „Stavebné úpravy podkrovia na obytný priestor“ – zobytnenie podkrovia
  Správne konania
 • 20.03.2020
  Oprava chyby v písomnom vyhotovení oznámenia „Administratívne centrum REDING II., Račianska ul., Bratislava"
  Správne konania
 • 20.03.2020
  LBG aréna s.r.o. – Rozhodnutie o vydaní súhlasu na výrub drevín
  EIA
 • 20.03.2020
  „Upovedomenie o obsahu odvolania a výzva na vyjadrenie“ – Rekonštrukcia a dostavba rodinného domu Rostovská ulica 27
  Správne konania
 • 20.03.2020
  Doposlanie situácie k rozhodnutiu č. 596/4144/2020/SU-RAA
  Správne konania
 • 17.03.2020
  2JTI, s.r.o. – Výzva – vyjadrenie k podkladom a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia
  EIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »