Úradná tabuľa


 • Dátum
  Názov
  Typ
  Súbor
 • 20.10.2017
  Oznámenie o uložení zásielky – Rigo Peter.
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 19.10.2017
  Oznámenie o uložení zásielky – Morvay Ján Bundzík Ladislav Tóth Pavol Zemko Branislav Boberska Myroslava Siposová Timea
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 19.10.2017
  Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby v spojení s kolaudačným konaním: "Prestavba letnej kuchyne", p.č. 637/10.
  Správne konania
 • 18.10.2017
  Oznámenie o uložení zásielky – Kavanová Lucie, Noga Dušan, Vicen Lukáš
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 17.10.2017
  Oznámenie o začatí správneho konania – Šarmír.
  Správne konania
 • 17.10.2017
  Stavebné povolenie: "Obnova BD Horná 5, Bratislava".
  Správne konania
 • 17.10.2017
  Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí konania a upustení od ústneho pojednávania.
  Oznamy / Výzvy
 • 17.10.2017
  Stavebné povolenie: "Obnova bytového domu" Tbiliská 23,25.
  Správne konania
 • 16.10.2017
  Oznámenie o uložení zásielky – Luknárová Monika
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 16.10.2017
  Oznámenie o ukončení správneho konania – spol. BBKU 5, s.r.o.
  Správne konania
 • 13.10.2017
  Oznámenie o začatí správneho konania – Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
  Správne konania
 • 13.10.2017
  Oznámenie o uložení zásielky – Bundzík Ladislav Morávek Róbert Zemko Branislav Gaman Patrik.
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 12.10.2017
  Oznámenie o uložení zásielky – Boberská Myroslava Spevák Jozef Frátrik Miloš Spišiak Miroslav Marada Roman Brusnický Tibor Ščibrány Michal.
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 12.10.2017
  Oznámenie o uložení zásielky – Violová Daniela, Spevák Jozef.
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 12.10.2017
  Výzva na odstránenie motorového vozidla majiteľovi - Škoda Favorit, Vozovňa Krasňany
  Oznamy / Výzvy
 • 12.10.2017
  Výzva na odstránenie motorového vozidla majiteľovi - Fiat Bravo, Karpatské námestie
  Oznamy / Výzvy
 • 10.10.2017
  Verejná vyhláška – Best Traders company s. r. o.
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 10.10.2017
  Verejná vyhláška – ALL FOR YOUR WEB s. r. o.
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 10.10.2017
  Verejná vyhláška – Mgr. Bulík Peter – 5x
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 10.10.2017
  Oznam o uložení listovej zásielky – Gaman Patrik.
  Oznámenia o uložení zásielok
1 2 3 4 5 6 »