Úradná tabuľa


 • Dátum
  Názov
  Typ
  Súbor
 • 25.01.2021
  Oznámenie o uložení zásielky - Pacala Ivan
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 22.01.2021
  Oznámenie o uložení zásielky – Dimeo Daniel John
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 22.01.2021
  Zámer prenajať majetok pozemok parc. č. 2136 - 2
  Zámery nakladania s majetkom
 • 22.01.2021
  Zámer prenajať majetok pozemok parc. č. 2136
  Zámery nakladania s majetkom
 • 22.01.2021
  Zámer prenajať majetok pozemky parc. č. 18_1 a 18_2
  Zámery nakladania s majetkom
 • 22.01.2021
  Návrh VZN o určení školských obvodov materských škôl
  Oznamy / Výzvy
 • 21.01.2021
  Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby č. 012020
  Oznamy / Výzvy
 • 21.01.2021
  Oznámenie o uložení zásielky – Klimits Andrej, Morvay Ján, Le Thi Van, Seman Daniel
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 20.01.2021
  Oznámenie o uložení zásielky – Hrubý Jaroslav, Zeman Alexander, Polony Pavol
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 20.01.2021
  Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby na pozemku registra „E“ p.č. 4925/102
  Správne konania
 • 19.01.2021
  Oznámenie o uložení zásielky – Chlebo Matej
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 19.01.2021
  Oznámenie o uložení zásielky – Hrubý Jaroslav
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 18.01.2021
  Oznámenie o uložení zásielky – Ing. Cháľ Ján
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 18.01.2021
  Oprava zrejmej nesprávnosti „BA Žabí Majer, Staviteľská, VN415-VNK“, dĺžky 75 m
  Správne konania
 • 18.01.2021
  Oznámenie o začatí konania o dodatočnom stavebnom povolení „Stavebné úpravy v byte č. 44, 11. poschodie, Sadmelijská 1, Bratislava“
  Správne konania
 • 18.01.2021
  Rozhodnutie o zastavení konania na stavbu „Novostavba rodinného domu“
  Správne konania
 • 15.01.2021
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – SAeNath s. r. o.
  Oznamy / Výzvy
 • 14.01.2021
  Oznámenie o uložení zásielky – Marčoková Darina
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 13.01.2021
  Oznámenie o začatí stavebného konania „Prestavba rodinného domu“
  Správne konania
 • 12.01.2021
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Giuseppe Lombardi
  Oznamy / Výzvy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »