Úradná tabuľa


 • Dátum
  Názov
  Typ
  Súbor
 • 21.03.2018
  Oznam o uložení listovej zásielky – Hamadová Jaroslava .
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 20.03.2018
  Oznam o uložení listovej zásielky – Bielik Jozef.
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 20.03.2018
  Oznámenie o ukončení správneho konania - Šarmír .
  Správne konania
 • 19.03.2018
  Zámer prenajať majetok ZS Tbiliská
  Zámery nakladania s majetkom
 • 19.03.2018
  Návrh VZN MČ Bratislava – Rača , ktorým sa vzdávajú trhové poriadky pre tržnicu a príležitostné trhy na území MĆ Bratislava – Rača.
  Oznamy / Výzvy
 • 16.03.2018
  Oznámenie o dražbe sp. zn. 03/2017 .
  Oznamy / Výzvy
 • 15.03.2018
  Oznam o uložení listovej zásielky – Vlček Čestmír Guláš Michael, Šujanec Michal .
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 14.03.2018
  Oznam o uložení listovej zásielky – Petkovová Alexandra, Friš Daniel .
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 14.03.2018
  Stavebné povolenie : „Nadstavba bytového domu na Kadnárovej ul. č. 42-46“.
  Správne konania
 • 14.03.2018
  Oznam o zrušení trvalého pobytu – Goldschmied Monika .
  Oznamy / Výzvy
 • 13.03.2018
  Oznámenie o začatí stavebného konania : Rodinný dom Kappa 77 - M.Štreba .
  Správne konania
 • 13.03.2018
  Verejná vyhláška : Dodatočné povolenie stavby Prístupová komunikácia k rodinným domom - Lukáček .
  Správne konania
 • 13.03.2018
  Verejná vyhláška : Povolenie stavby Kanalizácia polyfunkčný bytový dom Zrkadliská .
  Správne konania
 • 13.03.2018
  Oznam o uložení listovej zásielky – Vlk Igor, Guláš Michael .
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 13.03.2018
  Oznámenie o ukončení správneho konania - Pavlína Pavuková – PAMA, s.r.o.
  Správne konania
 • 12.03.2018
  Dražobná vyhláška sp. zn. EX 111/15 .
  Oznamy / Výzvy
 • 09.03.2018
  Oznam o uložení listovej zásielky – Šujanec Michal .
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 08.03.2018
  „Rozšírenie výrobných kapacít spoločnosti ZAPA“ - zaslanie zámeru a upovedomenie o začatí konania .
  EIA
 • 08.03.2018
  Oznam o uložení listovej zásielky – Gašpar Viliam, Magdolen Marián .
  Oznámenia o uložení zásielok
1 2 3 4 5 6 7 »