Úradná tabuľa


 • Dátum
  Názov
  Typ
  Súbor
 • 29.09.2020
  Oznámenie o uložení zásielky – Pavlištová Iveta
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 28.09.2020
  Oznámenie o uložení zásielky – Šujanec Michal, Ádiová Jarmila
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 28.09.2020
  Stavebné povolenie
  Správne konania
 • 28.09.2020
  Oznámenie o uložení zásielky – Putec Matej, Horváthová Denisa, Feketeová Viera
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 24.09.2020
  Oznámenie o začatí správneho konania – Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
  Správne konania
 • 24.09.2020
  Oznámenie o začatí správneho konania – Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
  Správne konania
 • 24.09.2020
  Oznámenie o začatí správneho konania – Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
  Správne konania
 • 24.09.2020
  Oznámenie o začatí správneho konania – Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
  Správne konania
 • 24.09.2020
  Oznámenie o začatí správneho konania – Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
  Správne konania
 • 23.09.2020
  Oznámenie o uložení zásielky – Zemko Branislav, Hipp Miroslav, Jajcaj Bystrík, Brňová Patrícia
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 23.09.2020
  Oznámenie o začatí stavebného konania: "Komplexná obnova bytového domu na Cyprichovej 44-48 v Bratislave"
  Správne konania
 • 23.09.2020
  Oznámenie o začatí stavebného konania: „ Rodinný dom“ na pozemku registra „C“ parc. č. 8630/24
  Správne konania
 • 22.09.2020
  Oznámenie o uložení zásielky – Gašpar Viliam, Bučková Nadiya, Lobotka Milan, Beštendig Ľubomír, Plánka Daniel
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 21.09.2020
  „Rekreačný dom - Novostavba“ - situácia
  Správne konania
 • 21.09.2020
  „Rekreačný dom - Novostavba“
  Správne konania
 • 18.09.2020
  Oznámenie o uložení listovej zásielky – Wenhardt Ľudovít
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 17.09.2020
  Oznámenie o uložení zásielky – Blizman Roman, Bulík Peter
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 17.09.2020
  Upovedomenie o obsahu odvolania a výzva na vyjadrenie , „2 x Rodinný dom“ - námietky
  Správne konania
 • 17.09.2020
  Upovedomenie o obsahu odvolania a výzva na vyjadrenie , „2 x Rodinný dom“
  Správne konania
 • 16.09.2020
  Oznámenie o uložení zásielky – Ebringerová Silvia, Zemko Jaroslav 3x
  Oznámenia o uložení zásielok
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »