Úradná tabuľa


 • Dátum
  Názov
  Typ
  Súbor
 • 30.07.2021
  Oznámenie o uložení zásielky – Zemko Leonard
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 29.07.2021
  Oznámenie o uložení zásielky – Mgr. Fitošová Alexandra, Prekopová Iveta
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 29.07.2021
  Oznámenie o uložení zásielky – Ádiová Noemi
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 28.07.2021
  Oznámenie o uložení zásielky – Gašpar Viliam
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 28.07.2021
  Oznámenie o uložení zásielky – Fabišek Karol
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 27.07.2021
  Oznámenie o uložení zásielky – Bella Martin
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 27.07.2021
  Oznámenie o začatí stavebného konania „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK – RAČA, SO-31 – Komunikácie a spevnené plochy“, SO-31.6 Úprava križovatky Žitná Hečkova
  EIA
 • 27.07.2021
  Oznámenie o začatí stavebného konania „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK – RAČA, SO-31 – Komunikácie a spevnené plochy“, SO-31.6 Úprava križovatky Žitná Hečkova
  Správne konania
 • 27.07.2021
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Ostríž Ľuboš
  Oznamy / Výzvy
 • 27.07.2021
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Lobotka Milan
  Oznamy / Výzvy
 • 26.07.2021
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Cháľ Ján
  Oznamy / Výzvy
 • 26.07.2021
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Stančík Miroslav
  Oznamy / Výzvy
 • 26.07.2021
  Oznámenie o uložení zásielky – Spevák Jozef, Chlebo Matej, Holý Richard, Figura Roman
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 23.07.2021
  Oznámenie o uložení zásielky – Stočeková Michaela
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 22.07.2021
  GRUNT, a.s., v zastúpení spol. A.S.PROJEKT – ing., s.r.o. – Výzva – vyjadrenie k podkladom a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia
  EIA
 • 22.07.2021
  Verejná vyhláška stavebného povolenia č. 10318/909/2021-BAJ zo dňa 20.07.2021 v konaní EIA, názov stavby Komplex polyfunkčných budov RENDEZ VOUS stavebníka VI Group Rendez s.r.o., Roľnícka 157, 831 07 Bratislava.
  EIA
 • 22.07.2021
  Sympatia Group, a.s., v zastúpení Mgr. Marekom Bíleným – Rozhodnutie o prerušení konania
  EIA
 • 22.07.2021
  Oznámenie o uložení zásielky – Brondoš Juraj, Žittňanová Milana, Czinege Peter
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 22.07.2021
  Oznámenie o vytýčení termínu ústneho pojednávania „Stavebné úpravy rodinného domu – zmena dokončenej stavby – Zvončeková 44“
  Správne konania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »