Úradná tabuľa


 • Dátum
  Názov
  Typ
  Súbor
 • 14.11.2018
  Odvolanie voči rozhodnutiu MČ Rača č. 8543/3388/2017/933/2018/ŽP r zo dňa 22.05.2018 - predloženie odvolania - Selecká
  Správne konania
 • 14.11.2018
  Žiadosť Obytný súbor Rača Rínok pri NKD spevnené plochy .
  EIA
 • 14.11.2018
  Žiadosť Obytný súbor Rača Rínok objekty D
  EIA
 • 14.11.2018
  Stavebné konanie oznámenie „Obytný súbor Rínok Rača“ – BD a OV
  EIA
 • 13.11.2018
  Stavebné konanie oznámenie „Obytný súbor Rínok Rača“ - siete
  EIA
 • 13.11.2018
  Stavebné konanie oznámenie „Obytný súbor Rínok Rača“ - siete
  Správne konania
 • 13.11.2018
  Stavebné konanie oznámenie „Obytný súbor Rínok Rača“ – BD a OV
  Správne konania
 • 12.11.2018
  Oznamenie SP Cyprichova 82-86 .
  Správne konania
 • 12.11.2018
  Oznámenie o stavebnom konani Cyprichova 84 .
  Správne konania
 • 12.11.2018
  Zrušenie trvalého pobytu – Ing. Cháľ Ján .
  Oznamy / Výzvy
 • 12.11.2018
  Zrušenie trvalého pobytu – Behan Ľubomír .
  Oznamy / Výzvy
 • 12.11.2018
  Oznam o uložení listovej zásielky – Martinák Peter, Holý Richard .
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 09.11.2018
  Oznam o uložení listovej zásielky – Gulejová Klaudia, Holý Richard .
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 09.11.2018
  Oznam o uložení listovej zásielky – Ádiová Jarmila .
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 09.11.2018
  Oboznámenie s podkladmi pre vydanie rozhodnutia a odpoveď na žiadosti účastníkov konania
  Správne konania
 • 09.11.2018
  Oznámenie o ukončení správneho konania – Materská škola, Pri Šajbách
  Správne konania
 • 08.11.2018
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – SKYEX, s. r. o.
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 08.11.2018
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Macro Vision, s. r. o.
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 07.11.2018
  Oznam o uložení listovej zásielky – Magdolen Marián .
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 07.11.2018
  Oznam o uložení listovej zásielky – Bundzík Ladislav .
  Oznámenia o uložení zásielok
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »