A A A

Kontakt

Oddelenie hospodárskej správy
  • Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Správca NKD

Úradné hodiny

  • Pon: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Ut: –
  • Str: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Štv: –
  • Pia: 08:00 – 12:00

Hlavné dejisko kultúrnych a spoločenských podujatí, ako Račištorfský bál, divadelné a interaktívne programy pre deti, divadelné pondelky, tanečné zábavy,  výchovné koncerty a i. Priestory pre rôzne podujatia využívajú aj materské a základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Rača.

Informácie o aktuálnych kultúrnych podujatiach TU.

Prenájom priestorov

Priestory Nemeckého kultúrneho domu (ďalej len NKD) sú poskytované na prenájom pre kultúrno-spoločenské, záujmovo-umelecké, výchovno-vzdelávacie podujatia ako sú koncerty, divadelné predstavenia, filmové premietania, tanečné zábavy, plesy, prezentácie, výstavy, súťaže, svadobné hostiny, semináre, školenia, kurzy, kluby, besedy, talk show a pod. v čase mimo vlastných aktivít.

Uvedené priestory poskytujeme v čase podľa záväznej objednávky záujemcu.

Krátkodobý prenájom je možný výhradne na základe podpísanej a zverejnenej nájomnej zmluvy alebo rezervačnej zmluvy. Objednávku na uzatvorenie zmluvy je potrebné doručiť osobne do podateľne Miestneho úradu Kubačova 21 alebo emailom na adresu podatelna@raca.sk, a to najneskôr 7 pracovných dní pred plánovaným konaním podujatia. Mestská časť si vyhradzuje právo neuzatvoriť nájomnú alebo rezervačnú zmluvu so záujemcom o prenájom. V prípade záujmu o bližšie informácie alebo obhliadku priestorov kontaktujte správcu zariadenia.

V prípade záujmu o obhliadky priestorov kontaktujte správcov e-mailom nkd@raca.sk alebo telefonicky (p. Rudolf Kimlička 0903 218 091 a p. Rastislav Barkol 0903 523 609) v dňoch utorok a štvrtok v čase od 15.00 h– 19.00 h.

Adresa:
Nemecký kultúrny dom
Barónka 3
831 06 Bratislava