A A A

Kontakt

Oddelenie kultúry a športu
  • Nemecký kultúrny dom, Barónka 3 (kultúra), Alstrova 249 (šport a komunikácia)
Anna Klačanová

Úradné hodiny

  • Pon: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Ut: –
  • Str: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Štv: –
  • Pia: 08:00 – 12:00

Žarnovická 7, Bratislava – Rača
02/49 11 24 50

Otváracie hodiny knižnice:
Pondelok 10:30-12:00 a 13:00-18:30
Utorok Administratívny deň
Streda 9:00-12:00 a 13:00-18:30  
Štvrtok 9:00-12:00 a 13:00-18:30  
Piatok 8:00-12:00 a 13:00-13:30

Online katalóg knižničného fondu
(s možnosťou rezervácie práve vypožičaných titulov)

Miestna knižnica v Rači je riadená Miestnym úradom Bratislava – Rača. Je umiestnená v objekte Kultúrneho strediska na Žarnovickej 7. V súlade s Knižničným a Výpožičným poriadkom MK Rača plní dôležité úlohy v oblasti vzdelávania, výchovy, využívania voľného času obyvateľov mestskej časti, ale aj ostatných obyvateľov hlavného mesta. Poskytuje služby všetkým vekovým, sociálnym aj profesným skupinám používateľov.

V súčasnosti knižnica eviduje cca 14 785 knižných jednotiek. Počet stálych zaregistrovaných čitateľov je 1080, z toho je 538 čitateľov do pätnástich rokov. Pracovníčka knižnice uplatňuje rôzne individuálne a kolektívne formy práce. Kolektívne podujatia venujú deťom zo základných škôl. Rozšírenou formou odbornej výchovy používateľov je informačná príprava pre základné školy, kde sa deti naučia orientovať v knižnici, v knižničných dokumentoch a používať katalógy. Poskytujú aj bibliograficko-informačné služby, t. j. čitateľom vyhľadajú potrebné informačné pramene či už v encyklopédiách, alebo v iných knižničných dokumentoch. V príjemnom prostredí si tu môžu návštevníci prečítať dennú tlač, študovať vybranú literatúru.

Registračné poplatky:
Dieťa: 2€
Študent: 2,80€
Dôchodcovia: 2€
Ostatní: 4€