A A A
Zásady hospodárenia s vlastným majetkom mestskej časti Bratislava-Rača a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Rača.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rača vydalo Zásady hospodárenia s vlastným majetkom mestskej časti Bratislava-Rača a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Rača, ktoré sú k dispozícii v súbore priloženom nižšie.