A A A

Kontakt

Referát správy a údržby budov
  • Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Ľudmila Peklová

Úradné hodiny

  • Pon: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Ut: –
  • Str: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Štv: –
  • Pia: 08:00 – 12:00
Kultúrne stredisko Žarnovická

V kultúrnom stredisku sídli račianska knižnica a priestor pre svoju činnosť tu našli organizácie, spolky a kluby pôsobiace a reprezentujúce mestskú časť Rača. 
Pravidelne sa tu organizuje odber krvi (Májová a Vianočná kvapka krvi), stretnutia občanov s poslancami, menšie kultúrne podujatia či sväté omše.
Priestory sály kultúrneho strediska sú poskytované na prenájom pre kultúrno-spoločenské podujatia a predajné akcie.

Knižnica Rača, tel. 02/49 11 24 50​
 Po: 10.30 – 18.30 12.00-13.00 prestávka
 Ut:   7.00 – 14.30 administratívny deň
 Str:  9.00 – 18.30 12.00 – 13.00 prestávka
 Št:    9.00 – 18.30 12.00 – 13.00 prestávka 
 Pi:    8.00 – 13.30 12.00 – 13.00 prestávka

Prenájom:

Krátkodobý prenájom je možný výhradne na základe podpísanej a zverejnenej nájomnej zmluvy alebo rezervačnej zmluvy. Objednávku na uzatvorenie zmluvy je potrebné doručiť osobne do podateľne Miestneho úradu Kubačova 21 alebo emailom na adresu podatelna@raca.sk, a to najneskôr 7 pracovných dní pred plánovaným konaním podujatia. Mestská časť si vyhradzuje právo neuzatvoriť nájomnú alebo rezervačnú zmluvu so záujemcom o prenájom. V prípade záujmu o bližšie informácie alebo obhliadku priestorov kontaktujte správcu zariadenia.

Pravidelná činnosť:

– Poslanecký deň – každý prvý pondelok v mesiaci o 18.00 h

– Klub paličkovanej čipky – každú stredu od 14.00 do 16.00 h

– Pozemkové spoločenstvo Urbár Rača – každú párnu stredu v mesiaci 17.00 – 19.00 h

– Výtvarný krúžok – PaedDr. Oľga Plačková, tel. 0918 134 519  – po., ut., str.   

– Anglický jazyk – po.,ut.,str.,štv.,pia.

– Joga – každú stredu 16.30 – 19.30 hod a každý štvrtok 18.00 – 19.30 hod

– Klub matiek, Po – pia: 9.00 – 12.00 h

Denné centrum seniorov Rača, tel.: 02/44 88 33 45 
Pondelok: priateľské a spoločenské posedenia s hudbou, Individuálny plán činnosti

Slovenský zväz záhradkárov – termíny stretnutí sú publikované v Račianskom výbere 

Poloha:

https://sk.mapy.cz/s/nubakagejo

https://goo.gl/maps/u5RMHr4SypgVvfhj6