Verejné obchodné súťaže


Názov Dátum Platnosť
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru v ZS na Hubeného ul. 07.10.2019 Aktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom minibufetu a správca areálu detského ihriska Hubeného ul. 07.10.2019 Aktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru v ZS na Tbiliskej ul. 07.10.2019 Aktuálne
Podmienky obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v ZS na Tbiliskej ul. 23.09.2019 Neaktuálne
Podmienky obchodnej verejnej súťaže na nájom minibufetu a správca areálu detského ihriska Hubeného ul. 23.09.2019 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v ZS na Tbiliskej ul. 25.07.2019 Neaktuálne
Podmienky obchodnej verejnej súťaže na nájom minibufetu a správca areálu detského ihriska Hubeného ul., Bratislava-Rača 25.07.2019 Neaktuálne
Podmienky obchodnej verejnej súťaže na nájom záhrady na Staviteľskej ulici. 16.07.2019 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v ZS na Tbiliskej ul. 20.06.2019 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v ZS na Hubeného ul. 20.06.2019 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom minibufetu a správca areálu detského ihriska Hubeného ul. 20.06.2019 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v KS na Žarnovickej ul. 13.05.2019 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na Hečkovej ul. 13.05.2019 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v DS na Dopravnej ul. 13.05.2019 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v ZS na Hubeného ul. 13.05.2019 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom minibufetu a správca areálu detského ihriska Hubeného ul. 13.05.2019 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v ZS na Tbiliskej ul. 13.05.2019 Neaktuálne
Podmienky obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v zdravotnom stredisku na Tbiliskej ul. č. 6 15.04.2019 Neaktuálne
Podmienky obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v kultúrnom stredisku na Žarnovickej Ul. č. 7 15.04.2019 Neaktuálne
Podmienky obchodnej verejnej súťaže na podnájom nebytových priestorov v budove na Dopravnej ul. č. 57 15.04.2019 Neaktuálne
1 2 3 4 5 6 »