Verejné obchodné súťaže


Názov Dátum Platnosť
Prenajom nebytovych priestorov nám. A. Hlinku 01.03.2017 Aktuálne
Prenájiom nebytových priestorov Hečkova 01.03.2017 Aktuálne
Nájom nebytových priestorov KS Žarnovická 01.03.2017 Aktuálne
Nájom nebytových priestorov ZS Tbiliská 01.03.2017 Aktuálne
Nájom nebytových priestorov ZS Hubeneho 01.03.2017 Aktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových pristorov v zdravotnom stredisku na Tbililiskej ul. č.6 , Bratislava - Rača . 01.02.2017 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytoevých priestorov v administratívnej budove na Hečkovej ul.č..5 , Bratislava - Rača . 01.02.2017 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v kultúrnom stredisku na Žarnovickej ul. č.7. 01.02.2017 Neaktuálne
Podmienky obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v zdravotnom stredisku na Hubeného ul.2, Bratiskava - Rača . 01.02.2017 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na predaj hnuteľného majetku – osobné motorové vozidlo. 16.11.2016 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových pristorov v zdravotnom stredisku na Tbililiskej ul. č.6 , Bratislava - Rača . 28.10.2016 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytoevých priestorov v administratívnej budove na Hečkovej ul.č..5 , Bratislava - Rača . 28.10.2016 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na predaj hnuteľného majetku – osobné motorové vozidlo . 20.10.2016 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru v bytovom dome na Černockého ul. č. 5A 30.08.2016 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v zdravotnom stredisku na Hubeného č.2 30.08.2016 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v kultúrnom stredisku na Žarnovickej ul. č.7 30.08.2016 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v administratívnej budove na Hečkovej ul.č.5 30.08.2016 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v zdravotnom stredisku na Tbiliskej ul. č. 6 30.08.2016 Neaktuálne
Podmienky obchodnej verejnej súťaže na nájom priestorov bufetu, klubovne, terasy pred bufetom a terasy pred klubovňou v areáli Amfiteátru Bratislava-Rača 05.08.2016 Neaktuálne
Podmienky obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru v bytovom dome na Černockého ul.5A , Bratislava - Rača 04.07.2016 Neaktuálne
1 2 »