Verejné obchodné súťaže


Názov Dátum Platnosť
Podmienky VOS na nájom nebytových priestorov v ZS Tbiliská 21.04.2017 Aktuálne
Podmienky VOS na nájom nebytových priestorov v KS na Žarnovickej ulici 21.04.2017 Aktuálne
Podmienky VOS na nájom nebytových priestorov v ZS na Hubeného ulici 21.04.2017 Aktuálne
Prenajom nebytovych priestorov nám. A. Hlinku 01.03.2017 Aktuálne
Prenájiom nebytových priestorov Hečkova 01.03.2017 Aktuálne
Nájom nebytových priestorov KS Žarnovická 01.03.2017 Neaktuálne
Nájom nebytových priestorov ZS Tbiliská 01.03.2017 Neaktuálne
Nájom nebytových priestorov ZS Hubeneho 01.03.2017 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových pristorov v zdravotnom stredisku na Tbililiskej ul. č.6 , Bratislava - Rača . 01.02.2017 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytoevých priestorov v administratívnej budove na Hečkovej ul.č..5 , Bratislava - Rača . 01.02.2017 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v kultúrnom stredisku na Žarnovickej ul. č.7. 01.02.2017 Neaktuálne
Podmienky obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v zdravotnom stredisku na Hubeného ul.2, Bratiskava - Rača . 01.02.2017 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na predaj hnuteľného majetku – osobné motorové vozidlo. 16.11.2016 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových pristorov v zdravotnom stredisku na Tbililiskej ul. č.6 , Bratislava - Rača . 28.10.2016 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytoevých priestorov v administratívnej budove na Hečkovej ul.č..5 , Bratislava - Rača . 28.10.2016 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na predaj hnuteľného majetku – osobné motorové vozidlo . 20.10.2016 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru v bytovom dome na Černockého ul. č. 5A 30.08.2016 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v zdravotnom stredisku na Hubeného č.2 30.08.2016 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v kultúrnom stredisku na Žarnovickej ul. č.7 30.08.2016 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v administratívnej budove na Hečkovej ul.č.5 30.08.2016 Neaktuálne
1 2 »