Verejné obchodné súťaže


Názov Dátum Platnosť
Podmienky obchodnej verejnej súťaže na nájom pozemku na ulici Nový záhon 23.01.2018 Aktuálne
Obchodná verejná súťaž na odpredaj kolesového traktora Zetor 5211 15.01.2018 Aktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v ZS na Tbiliskej ul. 08.01.2018 Aktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v DS na Dopravnej ul. 08.01.2018 Aktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v ZS na Hubeného ul. 08.01.2018 Aktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v KS na Žarnovickej ul. 08.01.2018 Aktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v ZS na Tbiliskej ul. 03.11.2017 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v KS na Žarnovickej ul. 03.11.2017 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v DS na Dopravnej ul. 03.11.2017 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v ZS na Hubeného ul. 03.11.2017 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v ZS na Hubeného ul. 06.10.2017 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v ZS na Tbiliskej ul. 06.10.2017 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v ZS na Dopravnej ul. 06.10.2017 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v KS na Žarnovickej ul. 06.10.2017 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na Černockého 5A 07.09.2017 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v KS na Žarnovickej ul. 07.09.2017 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v ZS na Hubeného ul. 07.09.2017 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v ZS na Tbiliskej ul. 07.09.2017 Neaktuálne
Verejná anonymná ideová architektonická súťaž „Revitalizácia Nemeckého kultúrneho domu v Rači 31.08.2017 Aktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na prevod pozemkov parc.č. 19060/11 ,17,18 v k.ú.Rača v lokalite Pekná cesta. 09.08.2017 Neaktuálne
1 2 3 »