A A A
Zelená linka bola zriadená pre potreby občanov, ktorí chcú nahlásiť podnety menšieho rozsahu ako napríklad poškodenú lavičku, smetný kôš a podobne.
Pracovníci MÚ Rača do 48 hodín od prijatia podnetu odpovedajú občanovi a ak je to možné, pokúsia sa stanoviť približný termín nápravy.

Podnety píšte na zelenalinka@raca.sk

Zelená linka nerieši dlhodbé podnety ako kosenie, opravy ciest, veľké čierne skládky a podobne.

Ďakujeme