A A A

OZNAM pre stravníkov (seniorov)

V stravovacom zariadení pracujeme v obmedzenom režime z dôvodu dlhodobej PN našich kolegýň.

Týmto opätovne pripomíname stravníkom, že v zmysle VZN 3/2020 je možné v daný deň odobrať iba jeden obed.
Odvolávame sa pritom na Čl.2 – Účel poskytnutia opakovaného príspevku, kde sa uvádza:

„Účelom poskytovania finančného príspevku na zabezpečenie stravovania dôchodcov (ďalej len „príspevok na stravovanie“) v mestskej časti Bratislava-Rača je pomôcť občanovi znížiť výdavky na stravovanie a zabezpečiť tak jedno teplé jedlo denne v určených zariadeniach spoločného stravovania v pracovných dňoch a za špecifických podmienok aj v dňoch pracovného pokoja, zvýšenie kvality života a primárna sociálna prevencia ohrozenia sociálnym vylúčením.“

ĎAKUJEME za pochopenie