A A A

Kontakt

Referát správy a údržby budov
  • Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Martin Zajaček

Úradné hodiny

  • Pon: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Ut: –
  • Str: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Štv: –
  • Pia: 08:00 – 12:00

Je miestom na stretávanie sa členov Denného centra seniorov Krasňany, členov ZO Zväzu telesne postihnutých, ZO Jednoty dôchodcov Slovenska, víkendové stretnutia šachového klubu a stretnutia občanov s poslancami.

Prenájom:

Krátkodobý prenájom je možný výhradne na základe podpísanej a zverejnenej nájomnej zmluvy alebo rezervačnej zmluvy. Objednávku na uzatvorenie zmluvy je potrebné doručiť osobne do podateľne Miestneho úradu Kubačova 21 alebo emailom na adresu podatelna@raca.sk, a to najneskôr pracovných 7 dní pred plánovaným konaním podujatia. Mestská časť si vyhradzuje právo neuzatvoriť nájomnú alebo rezervačnú zmluvu so záujemcom o prenájom. V prípade záujmu o bližšie informácie alebo obhliadku priestorov kontaktujte správcu zariadenia.

Pravidelné aktivity:

Po, Št 14.00 – 19.00 Denné centrum seniorov Krasňany
Ut       14.00 – 16.00 Spevácky krúžok DCS Krasňany, Krúžok ručných prác