A A A
Správca amfiteátra
správca Nemeckého kultúrneho domu a amfiteátra
Rastislav Barkol
správca Nemeckého kultúrneho domu a amfiteátra
Bc. Daša Barteková
Vedúca oddelenia životného prostredia a dopravy
Jana Bednaričová
Referát verejného obstarávania
Mgr. Romana Bielovičová
referentka sociálnych vecí a posudkovej činnosti
Ladislav Bolebruch
správca ZS Tbiliská
Ing. Štefan Borovský
manažér referátu správy majetku, investícií a projektov
Bc. Miroslav Bujalka
Vedúci odd. hospodárskej správy
JUDr. Monika Cibulková
právnička