A A A
Správca amfiteátra
správca Nemeckého kultúrneho domu a amfiteátra
Rastislav Barkol
správca Nemeckého kultúrneho domu a amfiteátra
Bc. Daša Barteková
poverená vedením oddelenia
Jana Bednaričová
Referát verejného obstarávania
Mgr. Romana Bielovičová
referentka sociálnych vecí a posudkovej činnosti
Ladislav Bolebruch
správca ZS Tbiliská
Ing. Štefan Borovský
manažér referátu správy majetku, investícií a projektov
JUDr. Monika Cibulková
právnička
Bc. Alena Čopanová
referentka životného prostredia