A A A
Ing. arch. Iveta Virsíková
vedúca oddelenia
Ing. Juraj Voleský
projektový manažér stavebných investícií
Ing. arch. Jana Zacharová
referent územného plánovania
Martin Zajaček
manažér referátu správy budov
Henrieta Záleská
správkyňa KS Impulz
Andrea Zubalová
Referent nebytových priestorov