A A A

Mestské lesy patria k najnavštevovanejším prírodným lokalitám nachádzajúcich sa na území mestskej časti Bratislava – Rača. Sú ideálnym miestom na aktívne trávenie voľného času. Trasuje ich množstvo turistických chodníkov a rastie v nich aj množstvo jedlých húb.