A A A

Zber starých spotrebičov: Poznačte si sobotu 27. apríla

pridané: 05.03.2024 kategória: Služby,Životné prostredie
Zber starých spotrebičov: Poznačte si sobotu 27. apríla

Zber starých spotrebičov

V sobotu 27. apríla 2024 obyvateľom Rače bezplatne odvezieme nepotrebný elektroodpad na ekologickú recykláciu.

AKO NA TO:

1. Najneskôr do 24. apríla 2024 kontaktujte Miestny úrad Bratislava-Rača. Počas úradných hodín na tel. čísle: 02/4911 2473 alebo non-stop e-mailom na: katarina.gulyasova@raca.sk.

2. Nahláste nasledovné údaje: druh a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť. Pripojte meno, priezvisko, telefonický kontakt a presnú adresu, z ktorej potrebujete spotrebiče odviezť.

3. Zber si môžete objednať nielen prostredníctvom miestneho úradu, ale aj online prostredníctvom www.zberelektroodpadu.sk

4. V deň zberu 27. apríla 2024 do 8:00 hod. ráno vyložte elektroodpad do vchodu bytového domu resp. za bránu rodinného domu.

Prosíme, prečítajte si aj ďalšie dôležité pokyny k zberu:

• Spotrebiče nevykladajte na ulicu. Mohli by ich vziať neoprávnení zberači, neodborne ich rozobrať, nepredajné komponenty odhodiť a prispieť tak k vzniku čiernych skládok vo Vašom okolí.
• Ak sa nám z dôvodu dopravného zdržania nepodarí prevziať Vami nahlásený elektroodpad do 14:00, kontaktujte nás do 14:30 na 0907 434 303.
• Aby sme v priebehu dňa stihli odviezť spotrebiče zo všetkých nahlásených adries, elektroodpad nevynášame z bytov, pivníc či povál.
• Nezbierame televízory a monitory! Ostatný elektroodpad (chladničky, práčky, počítače bez monitorov, rádiá, DVD a pod.) Vám odoberieme!