A A A

Mestská časť Rača vydala pri príležitosti 440. výročia prvej doposiaľ známej písomnej zmienky o Rači už svoju tretiu knihu. Do života bola uvedená počas prvého dňa Račianskeho vinobrania 13. septembra 2014.

Krstnými rodičmi boli slovenská herečka Eva Krížiková a operný spevák Martin Babjak. Kniha čitateľovi približuje kultúrno-spoločenské pozadie Rače, jej históriu a uchovávanie tradícií. Snahou autorov je prispieť k šíreniu dobrého mena našej mestskej časti a k pocitu budovania hrdosti na to, kde naši obyvatelia žijú. Čitatelia si v knihe nájdu informácie o možnostiach kultúrneho a športového vyžitia, tipy na trávenie voľného času s rodinou či priateľmi a nové informácie si v nej nájdu aj milovníci histórie.

Elektronická verzia knihy RAČA – miesto, kde sa dobre žije:

kniha

Autori: Ing. Monika Debnárová a Ing. Jiřina Perényiová, PhD. v spolupráci so starostom Mgr. Petrom Pilinským a kolektívom pracovníkov mediálneho a marketingového oddelenia Mestskej časti Bratislava-Rača.