SK


Anketa

V prípade potreby môžete kontaktovať políciu aj mailom


Za účelom zefektívnenia komunikácie občanov s políciou bola zriadená e-mailová adresa orpzba3@minv.sk. Sem sa občania môžu obrátiť s akýmkoľvek problémom týkajúcim sa ochrany ich života, zdravia alebo majetku, ďalej sa... Viac

Študenti, vykonajte si absolventskú prax na račianskom úrade


Mestská časť Bratislava – Rača, Kubačova ul. č. 21, 831 06 Bratislava Viac

Výstava húb a hubárska poradňa na ZŠ Tbiliská 6. a 7. októbra 2014


Srdečne vás pozývame na Prvú výstavu húb v Rači. Viac

Hľadá sa najkrajší vianočný stromček pre Hlavné námestie. Ponuku môžete dať aj vy!


Hľadá sa Vianočný strom na Hlavné námestie. Musí spĺňať viaceré kritériá, napr. symetrickosť a estetický vzhľad, výšku aspoň 16m, ľahká dostupnosť ku kmeňu na bezkolízny výrub a možnosť zabezpečiť prepravu... Viac

Pravidlá prevádzky Zberného dvora


Prevádzka zberného dvora Viac

Zber domového odpadu s obsahom škodlivín pre fyzické osoby nepodnikateľov ,11.10.2014 .


Oddelenie životného prostredia oznamuje obyvateľom Mestskej časti Bratislava – Rača, že Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy uskutoční bezplatný zber domového odpadu Viac

Jesenný zber nepotrebných elektrospotrebičov dňa 18.10. 2014 .


MČ Bratislava – Rača v spolupráci so Združením výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu Envidom, organizuje 18. októbra 2014 (sobota)  zber a odvoz starých elektrospotrebičov priamo z domácností. Viac
Viac aktualít...

Kino a divadlo

11.10.2014 o 19.00 hod v NKD

Divadelné predstavenie „KUMŠT“.

Viac predstavení...