SK


Anketa

V Rači sa konalo ustanovujúce zastupiteľstvo po voľbách


Prvýkrát po novembrových komunálnych voľbách zasadalo dnes v Rači miestne zastupiteľstvo, ktoré bolo slávnostného charakteru. Zasadnutie v Rači otvoril staronový starosta Peter Pilinský príhovorom, v ktorom vyjadril spokojnosť s novým zložením zastupiteľstva: „Keďže je... Viac

Výlety občanov do partnerských miest Rače


Milí Račania, opäť vám ponúkame možnosť prihlásiť sa na výlety do partnerských miest Rače Viac

Miestny úrad počas vianočných sviatkov .


Zo skúseností z predchádzajúcich rokov je zrejmé, že pred záverom roka je nízka návštevnosť občanov na miestnom úrade (so sídlom na Kubačovej č.21 a Alstrovej č.249). Viac

Pozvánka a program ustanovujúceho zasadnutia MZ MČ BA - Rača 10.12. 2014


Pozývame vás na ustanovujúce zasadanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača, ktoré sa bude konať dňa 10.decembra 20014 (streda) o 16.00 hod. v Obecnom dome, Alstrova ul. č. 249. Viac

Matica slovenská: prihláste sa do súťaží Račiansky jahodový kvet alebo do Regionálnej výtvarnej súťaže


Miestny odbor Matice slovenskej v Bratislave Rači vyhlasuje 14. Ročník regionálnej výtvarnej súťaže pre deti MŠ, žiakov ZŠ, študentov gymnázií, SŠ a dospelých autorov Viac

Proces povoľovania výstavby penziónu nad Peknou cestou


Pozornosť, ktorú verejnosť venuje novej výstavbe na území Miestnej časti Bratislava – Rača, vníma miestny úrad pozitívne a podporuje ju v zmysle zákonov zverejňovaním všetkých relevantných dokumentoch týkajúcich sa stavebných... Viac
Viac aktualít...

Kalendár podujatí

program na rok 2014

Kalendár podujatí

Viac podujatí...