A A A

Bezplatná právna poradňa sa koná už tento štvrtok

pridané: 05.06.2024 kategória: Služby
Bezplatná právna poradňa sa koná už tento štvrtok

Mestská časť Bratislava-Rača ponúka bezplatnú právnu poradňu, ktorá sa bude konať  6. júna v čase od 14.00 do 16.00 hod. v Obecnom dome na Alstrovej ulici. Na poradňu sa môžete objednať na e-mailovej adrese: starosta@raca.sk alebo na tel. čísle: 02/ 49 11 24 81 .

Ďalší júnový termín bol stanovený na štvrtok 20.06.2024.

 

Právne poradenstvo sa týka hlavne týchto oblastí: rodinné vzťahy, dedičské konania, pracovno-právne vzťahy, otázky majetkovej povahy, ochrany spotrebiteľa či exekúcie.

Poradňa je len pre obyvateľov s trvalým alebo prechodným pobytom v mestskej časti Bratislava-Rača.

Občania Rače sa môžu bezplatne poradiť s právnikom na račianskom miestnom úrade zvyčajne každý prvý a tretí štvrtok v mesiaci v čase od 14. do 16. hodiny v Obecnom dome na Alstrovej ulici.