A A A

Bezplatná právna poradňa už tento štvrtok 4. júla

pridané: 01.07.2024 kategória: Služby
Bezplatná právna poradňa už tento štvrtok 4. júla

Mestská časť Bratislava-Rača ponúka bezplatnú právnu poradňu, ktorá sa bude konať  4. júla v čase od 14.00 do 16.00 hod. v Obecnom dome na Alstrovej ulici. Na poradňu sa môžete objednať na e-mailovej adrese: starosta@raca.sk alebo na tel. čísle: 02/ 49 11 24 81 .

Najbližšie sa bezplatná právna poradňa bude konať vo štvrtok 18.07.2024.

Právne poradenstvo sa týka hlavne týchto oblastí: rodinné vzťahy, dedičské konania, pracovno-právne vzťahy, otázky majetkovej povahy, ochrany spotrebiteľa či exekúcie.

Poradňa je len pre obyvateľov s trvalým alebo prechodným pobytom v mestskej časti Bratislava-Rača.

Občania Rače sa môžu bezplatne poradiť s právnikom na račianskom miestnom úrade zvyčajne každý prvý a tretí štvrtok v mesiaci v čase od 14. do 16. hodiny v Obecnom dome na Alstrovej ulici.