Deň narcisov aj na miestnom úrade

Obrázok ku správe: Deň narcisov aj na miestnom úrade
12.04.2018 - Oznamy

Aj Miestny úrad Rača sa zapojí do zbierky na Deň narcisov. Dobrovoľný príspevok môžete vhodiť do pokladničky Ligy proti rakovine na prvom kontakte Miestneho úradu na Kubačovej ul. v piatok 13.4.2018 od 7.30 h do 12.00 h. Ďakujeme!