A A A

Divadelný pondelok / Divadlo na TrakOch: „Dzjéra do sveta”

pridané: 22.02.2023 kategória:
Divadelný pondelok / Divadlo na TrakOch: „Dzjéra do sveta”

Pozývame Vás do divadla!

Jednou z mnohých túžob človeka je snaha presadiť sa, ukázať sa okoliu v tom najlepšom svetle. Viera vo vlastné schopnosti býva neotrasiteľná a ľudia si volia prostriedky pre nich typické, závislé na ich schopnostiach. Nezriedka (alebo spravidla?) i tých preceňovaných. V dnešnej spoločnosti majú tieto snahy populárne pomenovanie – zviditeľniť sa, dávnejšie mali pomenovanie „urobiť dieru do sveta.“ Je to metafora, ale možnosťou každého autora je vstúpiť i na pole absurdity.

13.3. 19.00 h

Nemecký kultúrny dom, Barónka 3

Vstupné: 4,00 €.