A A A

Bratislavský kraj pripravuje koncepciu rozvoja sociálnych služieb

pridané: 06.11.2023 kategória: Oznamy,Služby
Bratislavský kraj pripravuje koncepciu rozvoja sociálnych služieb

Bratislavský samosprávny kraj ponúka obyvateľkám a obyvateľom Rače možnosť spolupracovať na tvorbe Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2024 až 2030. Je to jedinečná možnosť ovplyvniť ďalšie smerovanie rozvoja sociálnych služieb v nasledujúcich rokoch, vyjadriť svoj názor na dostupnosť súčasných sociálnych služieb v kraji a uviesť tie, ktoré Vám chýbajú teraz, alebo si myslíte, že by Vám mohli chýbať v budúcnosti.

Vypracovať koncepciu rozvoja sociálnych služieb je povinnosť, ktorú vyšším územným celkom ukladá zákon o sociálnych službách a bratislavský kraj má ambíciu zmapovať reálne potreby obyvateľov kraja, seniorov, zdravotne znevýhodnených, detí a rodín, poskytovateľov sociálnych služieb  a osôb ohrozených sociálnym vylúčením.

Vyplnením dotazníka pomôžeme samosprávnemu kraju túto ambíciu naplniť.

https://forms.gle/e8tUPUu6UUWDDqtq6

 

Ďakujeme.