A A A

Hasiči vyhlasujú zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

pridané: 10.07.2023 kategória: Oznamy
Hasiči vyhlasujú zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a 50 m od hranice lesného pozemku na území hl. mesta Bratislavy od 10.7.2023 od 15:00 hod. do odvolania.

Zakazuje sa najmä:
– Vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
– Zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru
– Spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve
– Fajčiť alebo používať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru