A A A

Jednorazová dodatočná distribúcia vreciek na kuchynský odpad

pridané: 07.06.2023 kategória: Služby
Jednorazová dodatočná distribúcia vreciek na kuchynský odpad

Vážené spoluobčianky a spoluobčania,

V spolupráci so spoločnosťou OLO je tu možnosť bezplatne si vyzdvihnúť rolky kompostovateľných vreciek na kuchynský bioodpad. Táto dodatočná distribúcia je jednorazová, pričom každá zapojená domácnosť má nárok na 2 rolky, teda 50 certifikovaných kompostovateľných vreciek.

Vyzdvihnúť si ich môžete počas strankových hodín na prvom kontakte Miestneho úradu na Kubačovej 21.