A A A

Marianum od augusta zvyšuje poplatky na cintorínoch Bratislavy

pridané: 31.07.2023 kategória: Mesto,Oznamy,Služby
Marianum od augusta zvyšuje poplatky na cintorínoch Bratislavy

Mestské pohrebníctvo MARIANUM zvyšuje poplatky služieb poskytovaných na pohrebiskách na území hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré boli naposledy upravované v roku 2012. S účinnosťou od 1. augusta 2023 tak bude v platnosti nový Prevádzkový poriadok pohrebísk.

Ako informovala spoločnosť v tlačovej správe, v cenníku služieb je zohľadnené pokrytie nákladov, ktoré mestskej organizácii MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, p. o. vznikajú v súvislosti so správou cintorínov, zároveň je zavedená inflačná doložka.

V pôvodnom cenníku sa rozdielna plocha jednotlivých typov pochovania nezohľadňovala a ceny služieb spojených s nájmom boli rovnaké, či išlo o uloženie rakvy do zeme alebo uloženie urny do miesta v kolumbáriu (urnovej steny). V novom cenníku sa preto zavádza najnižšia cena za služby spojené s nájmom urnového miesta v kolumbáriu a najvyššia cena za služby spojené s nájmom hrobového, resp. hrobkového miesta, nakoľko náklady MARIANUM na služby spojené s nájmom hrobkového (kryptového) miesta sú najvyššie.

Pôvodná cena 13,53 € za 1 rok bez rozdielu typu hrobového miesta sa aktuálne mení nasledovne (cena je za 1 rok):

urnové miesto v kolumbáriu 14 €
urnové miesto v zemi 17 €
detské 21 €
1-hrob 21 €
2-hrob 42 €
3-hrob 63 €
4-hrob 84 €
5-hrob 105 €
6-hrob 126 €
1-krypta 42 €
2-krypta 84 €
3-krypta 126 €
4-krypta 168 €

V aktualizovanom Prevádzkovom poriadku sa upravili aj otváracie hodiny cintorínov na území hlavného mesta s ohľadom na dĺžku denného svetla v jednotlivých ročných obdobia.
Cintoríny sú verejnosti prístupné:
a) november – marec: denne od 7.00 hod. do 17.00 hod.,
b) apríl – október: denne od 7.00 hod. do 20.00 hod.,
c) v období od 1. novembra do 8. novembra denne od 7.00 hod. do 20.00 hod.

Zároveň boli upravené podmienky ekologického pochovávania v prírodnom prostredí Hája pokoja, ktoré sa nachádza v bratislavskom Krematóriu v Bratislave.
Pri ekologickom pochovávaní sa ukladá do zeme popol zosnulého alebo sa vkladá popol zosnulého do zeme v ekologicky rozložiteľnej urne. Popol sa ukladá ku koreňom stromov. Nový Prevádzkový poriadok zakazuje ukladať na miesto ekologického pochovávania akékoľvek predmety, náhrobky, výzdoby. K spomienke na zosnulého slúži výlučne drevená ceduľka s menom a dátumom narodenia a úmrtia zosnulého, ktorá je umiestnená na pni príslušného stromu.