A A A

Opäť začne premávať zelený taxík na odvoz odpadu

pridané: 10.04.2024 kategória: Služby,Životné prostredie
Opäť začne premávať zelený taxík na odvoz odpadu

V snahe predísť tvorbe čiernych skládok rastlinného pôvodu a odkladaniu objemného komunálneho odpadu na verejných priestranstvách pripravila mestská časť Rača pre svojich občanov službu, tzv. Zelený taxík.

Odvoz prebieha každú stredu od 17. apríla do poslednej novembrovej stredy v roku.

Zelený taxík je určený na objemný komunálny odpad (rozložený starý nábytok, matrace a pod.) a biologicky rozložiteľný odpad.
Pri jednom odvoze je možné odviezť maximálne 2 metre kubické odpadu.

– Odpad musí byť pripravený na dostupnom mieste pri vstupe na pozemok, pripravený tak, aby nebránil prechodu chodcov a prejazdu vozidiel.
– Objemný odpad je potrebné rozobrať na čo najmenšie kusy
– Biologicky rozložiteľný odpad musí byť pripravený vo vreciach, konáre po oreze zviazané v balíku s dĺžkou konárov do dvoch metrov a pripravený na dostupnom mieste pri vstupe na pozemok tak, aby nebránil prechodu chodcov a prejazdu vozidiel
– Zelený taxík neodváža elektro odpad, stavebný odpad, odpad s obsahom nebezpečných látok, náterové hmoty a pod.

Zelený taxík je určený výhradne pre občanov s trvalým alebo prechodným pobytom na území MČ Rača, ktorí sa zapojili do systému množstvového zberu komunálneho odpadu v Bratislave. Ideálnym riešením je odviezť a bezplatne odovzdať odpad do Zberného dvoru Pri Šajbách. Avšak tí občania, ktorí túto možnosť nemajú, môžu využiť zelený taxík.

Kontaktujte prosím pracovníčku oddelenia životného prostredia:
Bc. Alena Čopanová, alena.copanova@raca.sk, 02/49 11 24 35, 02/49 11 24 78

Pri komunikácii, prosím, uveďte:
Vaše meno
adresu trvalého bydliska
adresu miesta odvozu
druh odpadu
telefónne číslo
približný čas odvozu

Poplatok: 10,00 € (Uvedená cena je za 1 m³. Pre ľudí nad 62 rokov je poplatok 3 €/1 m³.)