A A A

22.06.2022 – Oznamy
Dom sa stavia od základov a rekonštruuje od strechy. To platí aj pre Koloničovu kúriu pri kruhovom objazde, kde sme začali práce na kompletnej výmene strechy. Ospravedlňujeme sa za dočasné obmedzenia kvôli stavbe. Prevádzkam a organizáciám sídliacim v budove bude vrátený zaplatený nájom počas tejto doby.

Veríme, že sa postupnými krokmi úspešne dopracujeme ku kompletnej rekonštrukcii a bude tu môcť vzniknúť Račianske múzeum v spolupráci s Račianskym muzeálnym spolkom, ale aj priestory pre rôzne prevádzky a vinárov.

Na budove bude v prvej fáze vymenená strešná krytina, laťovanie a spevnené trámy. Rekonštrukcia prebieha v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom.

Projekt bol finančne podporený z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky – Obnova strechy NKP Koloničova kúria (NKP č. 648/1) v sume 30000 eur podľa zmluvy MK-9499/2021-180 z dotačného programu Obnovme si svoj dom.