A A A

Pracovníci Štatistického úradu SR navštívia vybrané domácnosti v Rači

pridané: 11.10.2023 kategória: Oznamy
Pracovníci Štatistického úradu SR navštívia vybrané domácnosti v Rači

Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR uskutočňuje na Slovensku Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2023, ktoré je súčasťou európskeho projektu HFCS (Household Finance and Consumption Survey). Projekt je koordinovaný Európskou centrálnou bankou a zúčastňujú sa na ňom všetky krajiny eurozóny. Jeho cieľom je získať’ spoľahlivé údaje o súčasnej ekonomickej situácii domácností v eurozóne.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2023 vybraných 651 samospráv, medzi nimi aj Bratislava-Rača. Do zisťovania je zaradených takmer 4-tisíc domácností. Zisťovanie sa uskutoční v období od októbra 2023 do konca januára 2024.

Údaje zo zisťovania poskytnú podklady pre rôzne štúdie, ako napríklad bytové otázky mladých, úspory a dôchodkové otázky starších osôb, výskum vplyvu bohatstva na spotrebu, zadlženosť domácností, prístupnosť získania úveru, atď. Výsledky zisťovania umožnia získať dôležitý pohľad na ekonomické správanie sa rozličných typov domácností, čím sa stanú cenným prínosom v mnohých hospodársko-politických oblastiach eurosystému.

V tomto období vybrané domácností navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa osobitným poverením, ako aj pozývacím listom podpísaným výkonným riaditeľom NBS a predsedom Štatistického úradu SR. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a využijú sa výhradne pre štatistické a vedecké účely nekomerčného charakteru.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle 02/69250 410, 0905 920 662 – Mgr. Roman Schieber, vedúci oddelenia, adresa: Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45.