A A A

Príďte na spoločné darovanie krvi v piatok do KS Žarnovická

pridané: 02.05.2023 kategória:
Príďte na spoločné darovanie krvi v piatok do KS Žarnovická

Vážené spoluobčianky a spoluobčania,

ZVV – Zväz Vyslúžilých Vojakov gen. M. R. Štefánika, Slovenský Červený kríž – Miestny spolok SČK Bratislava-Rača, Národná transfúzna služba SR – Bratislava a Mestská časť Bratislava-Rača organizujú spoločný odber krvi pod názvom

„Májová kvapka krvi“

Odber sa uskutoční dňa 5. mája 2023 (piatok) v Kultúrnom stredisku na Žarnovickej ul. v Rači v čase od 8.00 hod.

Ďakujeme!

Májovú kvapku krvi podporujú: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bratislava-Rača a Evanjelický farský úrad v Rači.