A A A

Rača uvítala nových malých obyvateľov

pridané: 27.04.2023 kategória:
Rača uvítala nových malých obyvateľov

Dňa 4. apríla 2023 sa v Nemeckom kultúrnom dome uskutočnilo slávnostné Uvítanie detí do života. Na podujatie boli pozvaní rodičia s deťmi, ktorí si podali na mestskú časť žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa v období od júla 2022 do decembra 2022. Pozvaných bolo 87 detí, pričom akcie sa zúčastnilo 35.

Detičky prišli v sprievode svojich rodičov, starých rodičov, tiet a najmä starších súrodencov. Mamičkám boli odovzdané žlté ruže a ich detičky dostali pamätné knižky s milými klasickými slovenskými básničkami od Ľudmily Podjavorinskej „Žabiatko“. Na akcii boli aj prezentačné kútiky neziskových organizácií, ktoré pracujú s rodinkami s malými deťmi a pôsobia v Rači. Rodičia sa mohli zoznámiť so službami, ktoré poskytujú, pozrieť si zaujímavé programy, dokonca odbornú literatúru k zaujímavým témam pre čerstvých rodičov.

Akcie sa zúčastnili: Babyhelp – Centrum podpory zdravého vývinu detí zriadeného pri ambulancii MUDr. Miklovičovej, Rodinné centrum Ráčik, o.z. a Plavecká akadémia z plavárne Barónka. Za hudobné spríjemnenie podujatia sa MČ Rača chce poďakovať klaviristke Melinde Dvořákovej DiS.art a deťom zo ZUŠ na Vrbenského ulici pod vedením p. učiteľa Čechoviča.

Pozrite si fotogalériu z Uvítania detí v Rači: