A A A

13.12.2021 – Oznamy
Získané financie pomôžu schátranú budovu zrekonštruovať a vybudovať novú modernú základnú školu.

Práce na ZŠ Plickova v auguste 2021 prevzal zhotoviteľ stavby. Ide o najväčší a najnáročnejší projekt mestskej časti Rača za posledných 30 rokov. Rekonštrukciu realizuje spoločnosť Kami Profit a ZŠ Plickova sa po obnove stane modernou vzdelávacou inštitúciou pre 21. storočie. Bude v nej 25 tried, 10 špecializovaných učební, jedáleň, kuchyňa, telocvične a príslušná infraštruktúra.

Škola by mala privítať žiakov už v septembri 2023.

“Chcel by som sa poďakovať všetkým zamestnancom, čo na tomto projekte pracovali počas dvoch rokov prípravy. Ide konkrétne o p. Ohrádkovú, p. Gumenického, p. prednostu Semanca, p. Korduliakovú, p. Borovského, p. Tótha a p. Csomorovú. Rovnako tak by som chcel poďakovať za pomoc a podporu vicestarostovi Pajdlhauserovi a bývalej vicestarostke p. Antalovej Plavuchovej,” uviedol starosta Rače Michal Drotován. “Som veľmi rád, že mimorozpočtové zdroje, ktoré sa nám od roku 2019 podarilo na projekty získať už dosahujú takmer 4 milióny eur. Verím, že budúci rok sa nám podarí získať ďalšie financie,” dodal.

O tom, ako pokračujú rekonštrukčné práce na ZŠ Plickova, sa môžete informovať na webe www.plickova.sk.

Na financovanie rekonštrukcie základnej školy získala v decembri 2021 MČ Bratislava-Rača projekt Rozšírenie kapacít základných škôl v Mestskej časti Bratislava Rača, s výškou nenávratného finančného príspevku 2,85 mil. EUR. Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Projekt: Rozšírenie kapacít základných škôl v Mestskej časti Bratislava-Rača

Cieľ: Zvýšenie kvality života v Mestskej časti Bratislava-Rača prostredníctvom zriadenia Základnej školy na Plickovej ul. 9.

Prijímateľ: Mestská časť Bratislava-Rača