A A A

Pohľad na areál školy pred výstavbou športovísk: