A A A

Záp. distribučná vstúpi na cudzie pozemky

pridané: 28.06.2024 kategória: Oznamy
Záp. distribučná vstúpi na cudzie pozemky

Vec: Oznámenie vstupu na pozemok – verejná vyhláška

Spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje vstup na pozemky v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na realizáciu energetických zariadení VNK, ktoré sa budú realizovať v rámci vlastnej investičnej akcie “BA_Rača, Černockého, Kadnárova, Hečkova, VKN”, z dôvodu plánovanej rekonštrukcie existujúcich distribučných energetických zariadení.

Realizácia je plánovaná v termíne od 31.07.2024 do 01.10.2024.