A A A

Cintorín sa nachádza na Detvianskej ulici a je otvorený denne od 7:00 do 20:00.

STRÁNKOVÉ  HODINY SPRÁVCU CINTORÍNA
Správcu nájdete v kancelárii v budove Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21 v týchto termínoch: