A A A
21.11.2023
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2024
Oznamy / Výzvy
20.11.2023
Oznámenie o uložení zásielok
Oznamy / Výzvy
15.11.2023
Verejná vyhláška SPP distribúcia – Oznámenie o vstupe na pozemky v priebehu obdobia: 12/2023 – 12/2024., na účely rekonštrukcie plynárenských zariadení. Lokalita v katastrálnom území Rača, od ul. Na Pántoch cez katastrálne územie Vajnory – Rybničná ul., lokalita pri rekreačnej oblasti a colnom sklade, smerom na cestu na Svätý Jur.
Oznamy / Výzvy
13.11.2023
Oznámenie o doručených ponukách do Obchodnej verejnej súťaže na nájom pozemkov Staviteľská
Oznamy / Výzvy
08.11.2023
Západoslovenská distribučná, a.s. – Výzva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy
Oznamy / Výzvy
17.03.2023
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti : Marčoková Darina
Oznamy / Výzvy
17.03.2023
Oznam o uložení zásielky : Constantin Cristian, Rýznar Michal
Oznamy / Výzvy
15.03.2023
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
Oznamy / Výzvy
15.03.2023
Oznam o uložení zásielky : Kováč Jozef
Oznamy / Výzvy