A A A


Cieľom spolku je zachovávanie, podpora a obnova tradícií vinohradníctva a vinárstva v Rači, zdokumentovane a sprístupnenie jeho histórie i súčasnosti, záchrana a obnova vinohradov a vínnych pivníc. Račianski vinohradníci boli v minulosti organizovaní vo vinohradníckom spolku, ktorý im pomáhal obstarávať všetko potrebné pre ich činnosť, vrátane odborných školení. Napomáhal im aj pri organizácii a predaji vína a zapožičiaval inventár, potrebný na vybavenie viechy. Vinohradníci mali v minulosti viechu zväčša v jednej miestnosti v dome a na jej prevádzke sa obvykle podieľala celá rodina. Spolok stanovoval harmonogram otváracích hodín viech. Jeho úlohou bolo i získavať od správy obce povolenie začať „oberačky“. Neskôr, v roku 1939 bolo založené „Nemecké vinohradnícke družstvo“ pre občanov nemeckej národnosti, ktoré vybudovalo vlastnú prevádzku na spracovanie a výrobu vína a  postavilo aj kultúrnu časť s hostincom. Celý objekt niesol názov „Nemecký kultúrny dom“, ktorý sa zachoval až podnes. Od roku 2011 sa Nemecký kultúrny dom stal strediskom kultúry, kde sa koná množstvo kultúrnych podujatí a divadelných predstavení. Vinársku výrobu po znárodnení prevzali Vinárske závody. Toho času sú račianski vinári organizovaní v Račianskom vinohradníckom spolku, pod vedením Dušana Žitného. Vínne pivnice vinárov v Rači sú zapojené do projektu Malokarpatská vínna cesta, v rámci ktorej otvárajú dva krát do roka svoje pivnice návštevníkom a turistom zo širokého okolia. Od roku 2016 sú niektorí z vinárov zapojení aj do nového projektu “Račianske otvorené viechy”. Cieľom tohto projektu je sprístupnenie račianskych pivníc návštevníkom a turistom počas roka počnúc od mája až do októbra. (MD)Cieľom spolku je zachovávanie, podpora a obnova tradícií vinohradníctva a vinárstva v Rači, zdokumentovane a sprístupnenie jeho histórie i súčasnosti, záchrana a obnova vinohradov a vínnych pivníc. Račianski vinohradníci boli v minulosti organizovaní vo vinohradníckom spolku, ktorý im pomáhal obstarávať všetko potrebné pre ich činnosť, vrátane odborných školení. Napomáhal im aj pri organizácii a predaji vína a zapožičiaval inventár, potrebný na vybavenie viechy. Vinohradníci mali v minulosti viechu zväčša v jednej miestnosti v dome a na jej prevádzke sa obvykle podieľala celá rodina. Spolok stanovoval harmonogram otváracích hodín viech. Jeho úlohou bolo i získavať od správy obce povolenie začať „oberačky“. Neskôr, v roku 1939 bolo založené „Nemecké vinohradnícke družstvo“ pre občanov nemeckej národnosti, ktoré vybudovalo vlastnú prevádzku na spracovanie a výrobu vína a  postavilo aj kultúrnu časť s hostincom. Celý objekt niesol názov „Nemecký kultúrny dom“, ktorý sa zachoval až podnes. Od roku 2011 sa Nemecký kultúrny dom stal strediskom kultúry, kde sa koná množstvo kultúrnych podujatí a divadelných predstavení. Vinársku výrobu po znárodnení prevzali Vinárske závody. Toho času sú račianski vinári organizovaní v Račianskom vinohradníckom spolku, pod vedením Dušana Žitného. Vínne pivnice vinárov v Rači sú zapojené do projektu Malokarpatská vínna cesta, v rámci ktorej otvárajú dva krát do roka svoje pivnice návštevníkom a turistom zo širokého okolia. Od roku 2016 sú niektorí z vinárov zapojení aj do nového projektu “Račianske otvorené viechy”. Cieľom tohto projektu je sprístupnenie račianskych pivníc návštevníkom a turistom počas roka počnúc od mája až do októbra. (MD)

Viac informácii o Račianskom vinohradníckom spolku a jeho členoch sa dozviete na stránkach:

Račiansky vinohradnícky spolok – http://www.rvspolok.sk/​

Facebook RVS – https://www.facebook.com/racianskyspolok​

Vinárstvo Miloš Máťuš – http://vinomatus.sk/​

Vinárstvo Žitný & Lakota – http://zitnylakota.sk/​

Vinárstvo Rudolf Rakyta – http://www.vinorakyta.sk/​

Vinárstvo Jozef Štibrány – http://www.vinarstvostibrany.sk/​