A A A


Hlinícka 3, 831 05 Bratislava
IČO: 31810519

 

Kontaktné osoby

Profil organizácie

Centrum voľného času, Gessayova 6, 851 03 Bratislava
EP Hlinícka 3, 831 54 Bratislava
IČO: 318 102 09
mail: zastupca.hlinicka@gmail.com
stránka: www.hlinicka.centrumvolnehocasu.eu
 
Kontaktné osoby:
zástupkyňa: Bc. Lívia Gréková tel.č. 0911 571 762
tajomníčka: Mária Horváthová tel.č. 0911 571 791
sekretariát: 02/44883247
 
Kontakt pre prihlášky:
cvcprihlasky@gmail.com