A A A
12.02.2019
Stavebné povolenie – „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK – RAČA“ bytové domy a OV .
Správne konania
05.12.2018
Oznámenie o stavebnom konaní „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK – RAČA“ .
Správne konania
05.12.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania: " Zmena účelu užívania priestoru Byt č. 6, 3.NP Kadnárova 84, 831 05 Bratislava, parcela č. 1514/11".
Správne konania
03.07.2018
Stavebné povolenie LBG doprava
Správne konania
14.09.2016
Oznámenia o začatí správneho konania – Polomová
Správne konania