A A A
03.02.2020
Doposlanie k územnému rozhodnutiu č.400/477/2020/SU-LU zo dňa 14.01.2020
Správne konania
23.01.2020
Komplex polyfunkčných budov RENDEZ VOUS
Správne konania
23.01.2020
Komplex polyfunkčných budov RENDEZ VOUS
Správne konania
19.03.2019
Upovedomenie o podaní odvolania „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK – RAČA“ – bytové domy A-C
Správne konania
19.03.2019
Upovedomenie o podaní odvolania „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK – RAČA“ – siete
Správne konania
12.02.2019
Stavebné povolenie – „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK – RAČA“ bytové domy a OV .
Správne konania
05.12.2018
Oznámenie o stavebnom konaní „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK – RAČA“ .
Správne konania
05.12.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania: " Zmena účelu užívania priestoru Byt č. 6, 3.NP Kadnárova 84, 831 05 Bratislava, parcela č. 1514/11".
Správne konania
03.07.2018
Stavebné povolenie LBG doprava
Správne konania