A A A
31.05.2023
Optická trasa Staviteľská – Bojnická
Správne konania
30.05.2023
Rozhodnutie o predĺžení času platnosti stavebného povolenia „Rodinný dom“ vrátane žumpy, prípojky elektriny NN, prípojky vody na Popolnej ulici v Bratislave
Správne konania
25.05.2023
SO 21 Stavebné úpravy na miestnej komunikácii – Púchovská
Správne konania
15.05.2023
Stavebné povolenie-Modernizácia údržbovej základne, 3. etapa, vozovňa Krasňany, cesty a komunikácie
Správne konania
20.03.2023
Rozhodnutie – stavebné povolenie – zmena termínu dokončenia stavby „Prestavba a dostavba poľnohospodárskych skladov v areáli RD Rača – časť infraštruktúra“
Správne konania
20.03.2023
Rozhodnutie – stavebné povolenie – zmena termínu dokončenia stavby „Prestavba a dostavba poľnohospodárskych skladov v areáli RD Rača – časť stavebné objekty“
Správne konania
17.03.2023
Rozhodnutie OU v zisťovacom konaní Zariadenie na zber a zhodnocovanie ostatných odpadov
Správne konania
17.03.2023
Povolenie predĺženia platnosti stavebného povolenia stavby „Modernizácia a stavebné úpravy športového areálu ŠK Svätý Jur“
Správne konania
16.03.2023
Rozhodnutie o stavebnej uzávere ZÓNA BRATISLAVA, RAČA Táborky-Huštekle, doposlanie účastníkom s neznámym pobytom
Správne konania