Úradná tabuľa


 • Dátum
  Názov
  Typ
  Súbor
 • 16.03.2020
  Zámer prenajať majetok pozemok parc. č. 17115_659, k.ú. Rača
  Zámery nakladania s majetkom
 • 13.03.2020
  Zámer prenajať majetok Dopravná ul.
  Zámery nakladania s majetkom
 • 13.03.2020
  Zámer predať majetok Pekná cesta 3,5
  Zámery nakladania s majetkom
 • 13.03.2020
  Zámer predať majetok pozemok parc. č. 17115_659, k.ú. Rača
  Zámery nakladania s majetkom
 • 13.03.2020
  Zámer prenajať majetok rozšírenie predmetu nájmu Zmluvy o tepelnom hospodárstve Mestskej časti Bratislava-Rača
  Zámery nakladania s majetkom
 • 13.03.2020
  Zámer prenajať majetok Staviteľská
  Zámery nakladania s majetkom
 • 12.03.2020
  Zámer nakladania s nehnuteľnosťami z dôvodu osobitného zreteľa-Klub historických vozidiel Rača
  Zámery nakladania s majetkom
 • 24.01.2020
  Zámer prenajať majetok Račianska tržnica
  Zámery nakladania s majetkom
 • 03.09.2018
  Zámer nakladania s nehnuteľnosťami z dôvodu osobitného zreteľa - pozemok Staviteľská II .
  Zámery nakladania s majetkom
 • 03.09.2018
  Zámer nakladania s nehnuteľnosťami z dôvodu osobitného zreteľa - pozemok Puchovska ul. .
  Zámery nakladania s majetkom
 • 03.09.2018
  Zámer nakladania s nehnuteľnosťami z dôvodu osobitného zreteľa - pozemok Staviteľská II .
  Zámery nakladania s majetkom
 • 03.09.2018
  Zámer nakladania s nehnuteľnosťami z dôvodu osobitného zreteľa - priestory Pekna ce.
  Zámery nakladania s majetkom
 • 03.09.2018
  Zámer nakladania s nehnuteľnosťami z dôvodu osobitného zreteľa - priestory Cyprichova ul.
  Zámery nakladania s majetkom
 • 19.03.2018
  Zámer prenajať majetok ZS Tbiliská
  Zámery nakladania s majetkom
 • 27.11.2017
  Zámer ukončenia prenájmu MUDr. M. Mádelová.
  Zámery nakladania s majetkom
 • 27.11.2017
  Zámer prenajať majetok ZS Tbiliská.
  Zámery nakladania s majetkom
 • 27.11.2017
  Zámer prenajať majetok Staviteľská.
  Zámery nakladania s majetkom
 • 27.11.2017
  Zámer predať majetok Na Pasekách.
  Zámery nakladania s majetkom
 • 27.11.2017
  Zámer predať majetok 724/2 a 4, 728/15, 47, 48, 49 a 50, ul. Pri vinohradoch.
  Zámery nakladania s majetkom
 • 27.11.2017
  Zámer prenajať majetok zmena právnej formy nájomcu ZS Tbiliská.
  Zámery nakladania s majetkom
1 2 3 »