Úradná tabuľa


 • Dátum
  Názov
  Typ
  Súbor
 • 02.09.2019
  Zámer prenajať majetok - nebytové priestory, Detvianska 12
  Zámery nakladania s majetkom
 • 30.08.2019
  Zámer prenajať majetok - Nemecký kultúrny dom
  Zámery nakladania s majetkom
 • 30.08.2019
  Zámer prenajať majetok - Kultúrne stredisko Žarnovická 7
  Zámery nakladania s majetkom
 • 30.08.2019
  Zámer prenajať majetok - časti pozemkov parc. č. 1531_58, 1531_59, 1537_24, 1537_11
  Zámery nakladania s majetkom
 • 30.08.2019
  Zámer prenajať majetok - rozšírenie predmetu nájmu Zmluvy o tepelnom hospodárstve MČ Bratislava-Rača
  Zámery nakladania s majetkom
 • 03.09.2018
  Zámer nakladania s nehnuteľnosťami z dôvodu osobitného zreteľa - pozemok Staviteľská II .
  Zámery nakladania s majetkom
 • 03.09.2018
  Zámer nakladania s nehnuteľnosťami z dôvodu osobitného zreteľa - pozemok Puchovska ul. .
  Zámery nakladania s majetkom
 • 03.09.2018
  Zámer nakladania s nehnuteľnosťami z dôvodu osobitného zreteľa - pozemok Staviteľská II .
  Zámery nakladania s majetkom
 • 03.09.2018
  Zámer nakladania s nehnuteľnosťami z dôvodu osobitného zreteľa - priestory Pekna ce.
  Zámery nakladania s majetkom
 • 03.09.2018
  Zámer nakladania s nehnuteľnosťami z dôvodu osobitného zreteľa - priestory Cyprichova ul.
  Zámery nakladania s majetkom
 • 19.03.2018
  Zámer prenajať majetok ZS Tbiliská
  Zámery nakladania s majetkom
 • 27.11.2017
  Zámer ukončenia prenájmu MUDr. M. Mádelová.
  Zámery nakladania s majetkom
 • 27.11.2017
  Zámer prenajať majetok ZS Tbiliská.
  Zámery nakladania s majetkom
 • 27.11.2017
  Zámer prenajať majetok Staviteľská.
  Zámery nakladania s majetkom
 • 27.11.2017
  Zámer predať majetok Na Pasekách.
  Zámery nakladania s majetkom
 • 27.11.2017
  Zámer predať majetok 724/2 a 4, 728/15, 47, 48, 49 a 50, ul. Pri vinohradoch.
  Zámery nakladania s majetkom
 • 27.11.2017
  Zámer prenajať majetok zmena právnej formy nájomcu ZS Tbiliská.
  Zámery nakladania s majetkom
 • 27.11.2017
  Zámer prenajať majetok Račianska tržnica.
  Zámery nakladania s majetkom
 • 27.11.2017
  Zámer predať majetok Knižkova cesta .
  Zámery nakladania s majetkom
 • 27.11.2017
  Zámer podnájom majetku Dopravná 57
  Zámery nakladania s majetkom
1 2 3 »