Úradná tabuľa


 • Dátum
  Názov
  Typ
  Súbor
 • 09.09.2022
  Zámer prenajať majetok NP na Cyprichovej 1
  Zámery nakladania s majetkom
 • 09.09.2022
  Zámer prenajať majetok NP na Černockého 5A
  Zámery nakladania s majetkom
 • 09.09.2022
  Zámer prenajať majetok NP na Dopravnej 57
  Zámery nakladania s majetkom
 • 09.09.2022
  Zámer prenajať majetok NP v kultúrnom stredisku na Žarnovickej 7
  Zámery nakladania s majetkom
 • 09.09.2022
  Zámer prenajať majetok NP v zdravotnom stredisku na Tbiliskej 6
  Zámery nakladania s majetkom
 • 09.09.2022
  Zámer prenajať majetok pozemok parc. č. 17115_945 a podiel 1_24 pozemku parc. č. 17115_924
  Zámery nakladania s majetkom
 • 10.06.2022
  Zámer prenajať majetok pozemok parc. č. 17386_12
  Zámery nakladania s majetkom
 • 10.06.2022
  Zámer prenajať majetok časť pozemku parc. č. 17375_29
  Zámery nakladania s majetkom
 • 10.06.2022
  Zámer prenajať majetok pozemky parc. č. 17115_924-948
  Zámery nakladania s majetkom
 • 10.06.2022
  Zámer predať majetok pozemky parc. č. 17375_2, 16, 18, 24
  Zámery nakladania s majetkom
 • 10.06.2022
  Zámer predať majetok pozemok parc. č. 433_16
  Zámery nakladania s majetkom
 • 10.06.2022
  Zámer prenajať majetok pozemok parc. č. 256_12
  Zámery nakladania s majetkom
 • 11.03.2022
  Zámer prenajať majetok pozemky na LV č. 4164 - Hečkova ul.
  Zámery nakladania s majetkom
 • 11.03.2022
  Zámer predať majetok pozemky na LV č. 4164 - Hečkova ul.
  Zámery nakladania s majetkom
 • 11.03.2022
  Zámer prenajať majetok časti pozemkov parc. č. . 969_2 969_1 966_1 963_1
  Zámery nakladania s majetkom
 • 11.03.2022
  Zámer prenajať majetok pozemok parc. č. 4778_3
  Zámery nakladania s majetkom
 • 21.01.2022
  Zámer prenajať majetok pozemok parc. č. 433_16
  Zámery nakladania s majetkom
 • 26.11.2021
  Zámer prenajať majetok ZS Hubeného 2
  Zámery nakladania s majetkom
 • 26.11.2021
  Zámer prenajať majetok pozemok parc. č. 1531_59
  Zámery nakladania s majetkom
 • 26.11.2021
  Zámer prenajať majetok pozemky parc. č. 256_14, 256_15
  Zámery nakladania s majetkom
1 2 3 4 5 6 »