A A A

Hasičský zbor odvolal zvýšenie riziko vzniku požiarov v lesoch

pridané: 02.08.2023 kategória: Oznamy,Životné prostredie
Hasičský zbor odvolal zvýšenie riziko vzniku požiarov v lesoch
Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Bratislavy ODVOLÁVA ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy od 02.08.2023 od 12:00 hod.
Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšené nebezpečenstva vzniku požiarov.