A A A

Ste zanieteným profesionálom v oblasti ekológie? Ste akčný typ a máte radi prácu v teréne? Záleží vám na čistote prostredia, správnom nakladaní s odpadmi a na eliminácii čiernych skládok?  Pridajte sa do nášho dynamického tímu kolegov na oddelení životného prostredia a dopravy Mestskej časti Rača.

Druh pracovného pomeru
plný úväzok, 100%

Termín nástupu
1.7.2023 alebo dohodou

Mzdové podmienky (brutto)
980 EUR/mesiac

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti inšpektora ŽP:

Hlavnou náplňou práce Inšpektora životného prostredia je práca v teréne. Riadi sa zákonom č.79/2015 Z. z. o odpadoch a VZN  hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2016 o nakladaní z komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy.

V rámci svojej agendy na úseku čistoty a odpadového hospodárstva rieši najmä:

-podnety  týkajúce sa nezákonného umiestnenia odpadu na území MČ Rača
-zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho a drobného stavebného odpadu v rozpore so zákonom
-odstraňovanie vrakov na území MČ Rača
-koordináciu činnosti zberného dvora a služby Zelený taxík
-čistotu verejných priestranstiev a chodníkov a zabezpečuje nápravu stavu
-spoluprácu so súvisiacimi odbornými útvarmi MČ Rača a pod.

Okrem toho sa podieľa na realizácii úloh vyplývajúcich z ďalších oblastí:

-evidencia rybárskych lístkov
-posudzovanie  a kontrola hluku vo vonkajšom prostredí
-úlohy vyplývajúce zo zákona č. 39/2006 Z. z. o veterinárnej starostlivosti
-a ďalšie oblasti podľa potreby.

Zamestnanecké výhody, benefity

– 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce
– systém odmien a zamestnaneckých výhod v zmysle kolektívnej zmluvy ako 37,5 hodinový pracovný čas, príspevok zo sociálneho fondu na zdravie, kultúrne, športové vyžitie, príspevok 50% ceny ročného lístka na MHD, príspevok do III. piliera dôchodkového sporenia atď.
– ubytovanie v ubytovni zamestnávateľa
– ANTIK bike – mestský bicykel zadarmo
– účasť na kultúrnych podujatiach v NKD zdarma
– odmeny k pracovnému a životnému jubileu a i.

Požiadavky na zamestnanca

-vzdelanie v odbore – ekológia, environmentalistika, prírodné vedy, krajinná architektúra, odpadové hospodárstvo a pod.
-počet rokov praxe – 1-3 roky
-úplné stredoškolské vzdelanie resp. vysokoškolské vzdelanie  I. alebo II. stupňa
-anglický jazyk – Mierne pokročilý (B1)
-Microsoft Office – Mierne pokročilý
-vodičský preukaz skupiny B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

– pozícia si vyžaduje aj prácu v teréne

– samostatnosť a spoľahlivosť
– zodpovedný prístup
– komunikatívnosť
– tímová spolupráca
– asertivita a odolnosť voči stresu
– bezúhonnosť

Informácie o výberovom konaní

Žiadosti spolu s profesijným životopisom zasielajte elektronicky na adresu: zuzana.michnicova@raca.sk , tel.: +421249112426 alebo ich doručte poštou, prípadne osobne na adresu: Mestská časť Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava 35. Mestská časť si vyhradzuje právo písomne odpovedať len vybraným uchádzačom, ktorí budú spĺňať požiadavky.