A A A

Projekt Komunikujeme komunitne finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj
Výška dotácie: 1 500,00 EUR
Dotačná schéma: Individuálna dotácia z BSK 2023