A A A

Kód ITMS 2014+ NP:   312031CFB4

Priradenie k príslušnej schéme pomoci: Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti číslo – Schéma DM 16/2014  v platnom znení          

Mestská časť Bratislava Rača sa zapojila do národného projektu Podpora zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ktorý je zameraný na podporu zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (jasle) v systéme sociálnych služieb. Finančný príspevok je určený najmä na kúpu pomôcok, hračiek a  športových potrieb za účelom  rozvoja psychomotoriky detí do troch rokov, jemnej a hrubej motoriky, rozvoja reči, komunikácie a spolupráce,  rozvíjania umeleckej a hudobnej expresie, technických zručností, pohybových aktivít či podporu kolektívnych aktivít.  Národný projekt Podpora zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v celkovej alokácii 1 277 881,02 EUR dáva možnosť poskytovateľom starostlivosti o najmenšie deti zabezpečiť si vhodné inovatívne hračky a pomôcky, ktoré podporia vývin detí navštevujúcich zariadenia. Mestská časť Bratislava-Rača získala príspevok vo výške 5 000 EUR pre zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na Tbiliskej ul. 2.